Sanitaire voorzieningen

In een school moeten voldoende toiletten aanwezig zijn: afzonderlijke toiletten voor jongens en meisjes en medewerkers. Als sanitaire voorzieningen niet voldoen aan bepaalde eisen, zijn er risico’s op het gebied van hygiëne en privacy.

Deze beschrijving gaat over het onderwerp sanitaire voorzieningen in de school. De maatregelen zijn gebaseerd op wetgeving en op aanbevelingen. De genoemde aantallen in de oplossing/maatregel zijn aanbevelingen.

Oplossing

nla

Aantal toiletten

 • Voor leerlingen in het basisonderwijs: per twee groepen leerlingen moeten (afgerond naar boven) drie toiletten aanwezig zijn.
 • Voor leerlingen in het speciaal onderwijs: per 10 leerlingen moet één toilet aanwezig zijn.
 • Voor medewerkers zijn er aparte toiletten op elke locatie (ook in bijgebouwen waar geen onderwijs gegeven wordt). Er moeten tenminste twee toiletten zijn voor het personeel gescheiden naar mannen en vrouwen.
 • In nieuwere scholen (vanaf 1 juli 2005) moet er een invalidentoilet (een integraal toegankelijk toilet) aanwezig zijn.

Gebruik en schoonmaak van toiletten

 • Bij meerdere toiletten voor mannen, kunnen één of meerdere toiletten vervangen worden door urinoirs.
 • Een strikte scheiding van jongens- en meisjestoiletten is voor de jongste leerlingen (groep 1 t/m 4) niet noodzakelijk. Bij oudere leerlingen is dit wel gewenst. Voor de oudere jongens kunnen urinoirs geplaatst worden.
 • Als de wasbakken buiten het toilet zijn geplaatst, hoeft in deze ruimte geen scheiding naar sekse te zijn doorgevoerd, omdat handen wassen geen privacy vereist. Deze wasbakken kunnen ook vereist zijn in het kader van 'vuil' werk.
 • Bij de wasbakken moet zeep aanwezig zijn, bij voorkeur in de vorm van een zeepautomaat. Losse stukken zeep worden vaak onvoldoende hygiënisch gebruikt.
 • Papieren handdoeken hebben vanuit hygiënisch oogpunt de voorkeur. Als stoffen handdoeken worden gebruikt, moeten deze dagelijks vervangen worden.
 • Omdat 10% van de meisjes op 11-jarige leeftijd al menstrueert, dienen maandverband, wegwerpzakjes en verbandemmers aanwezig te zijn. Uiteraard geldt dit ook voor het vrouwelijk personeel. Er kan bijvoorbeeld ook worden afgesproken dat één vrouwelijke medewerker een voorraad maandverband heeft. Dan moeten de leerlingen en het personeel natuurlijk wél weten wie dat is.
 • Als het voegwerk van tegelvloeren poreus is, dan hoopt vervuiling zich op. Gevolg is stankoverlast. Door de vloeren te voorzien van een coating kan stankoverlast worden tegengegaan.
 • Plaats, indien mogelijk, de toiletpotten op zodanige afstand dat de deuren niet beschreven kunnen worden.
 • Controleer (bijvoorbeeld 4 x per jaar) hoe het staat met de bevestigingspunten van het toilet aan de muur of op de grond.
 • Eventueel aanwezige warmwaterkranen in toiletten zijn voorzien van een thermostaat die is ingesteld op maximaal 38°C en die alleen door het personeel is in te stellen.

Graag ontvangen we uw feedback over onze artikelen.
Laat uw mening hier achter.

thumbs up
thumbs down

Wet en regelgeving

In de Arbowetgeving zijn algemene bepalingen opgenomen over toiletten. Zo staat er in het Arbobesluit dat er voldoende toiletten aanwezig moeten zijn voor werknemers. Het geeft geen richtlijnen voor eisen aan toiletten die door leerlingen gebruikt worden. Ook in het Bouwbesluit 2012 wordt niet exact aangegeven hoeveel toiletten en wastafels er moeten zijn bij een bepaald aantal medewerkers en leerlingen.

Bij nieuwbouw van onderwijsgebouwen is het Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO van kracht. In de Modelverordening “Voorzieningen huisvesting onderwijs” van de VNG is dit besluit nader uitgewerkt.

Arbobesluit

Bouwbesluit 2012
De bouwkundige eisen aan toiletten of de toiletruimte staan opgesomd in het Bouwbesluit 2012. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen leerlingen en personeelsleden.

Meer info

Geen

Praktijkvoorbeelden