Gymnastieklokaal - Temperatuur

Een goede temperatuur in het gymnastieklokaal is belangrijk voor leerkrachten en leerlingen. Bij te lage of te hoge temperaturen kunnen gezondheidsklachten ontstaan.

De oplossing is opgesteld in overleg met de Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO). Meer informatie is te vinden bij het onderwerp Klaslokaal - Temperatuur.

Oplossing

In overleg met de Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) is het volgende uitgangspunt vastgesteld voor gymnastieklokalen:

  • Het gymnastieklokaal moet verwarmd kunnen worden tot 22 °C bij een buitentemperatuur van -5 °C. 
  • De gewenste temperatuur voor onderwijsgebruik in het gymnastieklokaal ligt tussen de 18 en 22 °C. 
  • De temperatuur mag zomers 25 °C bedragen. Hogere temperaturen kunnen maximaal 5% van de verblijftijd worden overschreden.

Bij het onderwerp Klaslokaal - Temperatuur staat meer informatie over hoe om te gaan met warmte en koude. Er wordt daar ook kort ingegaan op de specifieke situatie in het gymnastieklokaal.

Graag ontvangen we uw feedback over onze artikelen.
Laat uw mening hier achter.

thumbs up
thumbs down

Wet en regelgeving

Voor (het beheersen van) de temperatuur in gymnastieklokalen bestaan geen directe wettelijke eisen, normen en/of cao-afspraken.

Meer info

Geen

Praktijkvoorbeelden