Meubilair - Leerlingen

In het onderwijs wordt veel gezeten, zowel door leerkrachten als leerlingen. Daarom is een goede zit- en werkhouding belangrijk om risico’s op gezondheidsklachten te verminderen. Ergonomisch en veilig meubilair dwingt dat in belangrijke mate af. Meubilair moet in goede staat zijn.

Slecht (passend) meubilair kan lichamelijk belastend zijn. Langdurig in een verkeerde of dezelfde houding staan of zitten is ongezond. Meubels vormen in de klas obstakels waar gemakkelijk tegen aan gestoten of vanaf gevallen kan worden. Scherpe hoeken leveren daarbij ernstige verwondingen. Omvallend meubilair (kasten) kan een gevaar vormen. Gestoffeerde meubels nemen vuil en stof op en zijn slecht te reinigen. Ze vormen een bron van stof, huisstofmijt en allergenen. Van een instabiele stoel of een beschadigde stoel kan iemand vallen. Dit risico is altijd aanwezig bij het verkeerd gebruiken van een stoel.

Deze beschrijving is gebaseerd op wetgeving, normen, beleidsregels en ergonomische adviezen.

Oplossing

nla

Werkgevers- en werknemersorganisaties binnen het PO hebben onderstaande oplossing opgesteld om risico's te voorkomen. Hierbij is nadrukkelijk rekening gehouden met de specifieke situatie binnen de sector PO. 

Algemeen
Tafels en stoelen moeten stabiel zijn en vrij van splinters en beschadigingen.

Organisatie

  • Controleer het meubilair jaarlijks.
  • Stem het meubilair af op het gebruik ervan.
  • Geef voorlichting aan de leerlingen over een goede zithouding.

Middelen
Kies voor veilig meubilair.

  • Kies voor meubels met een glad oppervlak en afgeronde hoeken.
  • Instabiel meubilair, dat niet verplaatst hoeft te worden, moet worden verankerd. Dat geldt met name voor kasten met laden.

Meubilair: voor iedere leerling een passende tafel en stoel
De combinatie van een tafel en stoel met de juiste afmetingen maakt een goede zithouding mogelijk. Minimaal één maal per jaar (liefst aan het begin van het schooljaar) wordt er gecontroleerd of de leerlingen op/aan het juiste meubilair zitten. 

Graag ontvangen we uw feedback over onze artikelen.
Laat uw mening hier achter.

thumbs up
thumbs down

Wet en regelgeving

In de Arbowetgeving en in beleidsregels zijn bepalingen opgenomen over de inrichting van (beeldscherm)werkplekken en zittend werk, maar die gelden eigenlijk alleen voor werknemers. Deze wet- en regelgeving kunnen wel als ijkpunt voor schoolmeubilair voor leerlingen dienen.

Arbobesluit

Arboregeling

NEN-Normen

NEN-normen zijn niet openbaar. Zij zijn te bestellen via www.nen.nl.

Meer info

De NEN-norm (NEN-EN 1729-2:2012+A1:2015 en 215151 Meubelen - Stoelen en tafels voor onderwijsinstellingen. Deel 2: Veiligheidseisen en beproevingsmethoden) gaat uit van zeven maatvoeringen voor zowel tafels als stoelen, aangeduid met een code en een kleur.

Deze tabel geeft een overzicht van kleur en codes van maatvoeringen in relatie tot de onderbeenlengte en lichaamslengte.

Tips:

  • Omdat kinderen (snel) groeien is blijvende aandacht nodig voor passend meubilair, zodat de leerling ook na verloop van tijd nog goed kan zitten.
  • Een volledige aanpassing aan de lengte van het kind is praktisch alleen mogelijk met instelbare stoelen en tafels. Dit is vanuit ergonomisch oogpunt de ideale situatie, maar financieel vaak niet haalbaar. Met de aanschaf van een klein aantal verstelbare tafels per groep, kunnen ook veel problemen bij het verdelen van de tafels opgelost worden.
  • Individuele scholen hebben vaak te weinig reservemeubilair om alle kinderen aan een passende tafel en stoel te laten zitten. Een oplossing hiervoor is dat alle scholen binnen één overkoepelende organisatie hetzelfde meubilair hebben, of kunnen kiezen uit twee of drie soorten. De scholen kunnen dan onderling gemakkelijker schoolmeubilair uitwisselen.

Brochure 'Schoolmeubilair, hoe zit dat?'
De brochure Schoolmeubilair, hoe zit dat? is samengesteld door de Nederlandse Normcommissie voor Schoolmeubilair in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Schoolmeubelfabrikanten (NVS). U vindt hierin advies over het kiezen en het toepassen van meubilair met de juiste afmetingen voor uw leerlingen.

Extra middelen
Naast passend meubilair kunnen leerlingen nog extra middelen nodig hebben. Zo kan voor leerlingen met een vorm van autisme een luidsprekerkastje op hun eigen tafel de mogelijkheid bieden om de woorden van de leerkracht zonder ruis te ontvangen. Dergelijke hulpmiddelen moeten in de inrichting van de klas opgenomen worden.

Praktijkvoorbeelden