Printer en kopieerapparaat

Bij het gebruik van printers en kopieerapparaten komen stof, ozon en warmte vrij. Bij intensief gebruik van slecht onderhouden apparaten, bij te laat vervangen van de ozonfilters of bij gebruik van apparatuur in een te kleine, slecht geventileerde ruimte kan de grenswaarde voor ozon overschreden worden. Hierdoor kunnen medewerkers luchtwegklachten en oogirritaties ondervinden. Klachten en geuroverlast in reproruimten worden vaak toegeschreven aan een te veel aan ozon. Dit kan het geval zijn, maar het kan ook zijn dat lage concentraties ozon reageren met andere chemische componenten (bijv. stikstofdioxide). Bij deze chemische reactie kunnen aldehyden ontstaan. Dit zijn stoffen die al bij heel lage concentraties kunnen leiden tot oogirritaties en luchtwegklachten. Om klachten te voorkomen is het belangrijk maatregelen te treffen die passen bij de mate van intensiteit van het gebruik van de apparatuur.

Deze oplossing gaat over het nemen van maatregelen om hinder en mogelijke gezondheidsklachten terug te dringen bij het gebruik van printers en kopieerapparaten.

Oplossing

nla

Zorg dat de grenswaarde voor ozon (0,12 mg per kubieke meter lucht) niet wordt overschreden.

Houd bij de plaatsing van het apparaat rekening met het aantal afdrukken per maand:

 • Laagvolume printer: < 5.000 afdrukken per maand  - Mag op de werkplek staan of bijv. in de lerarenkamer.
 • Middenvolume printer: 5.000 – 50.000  afdrukken per maand  - Niet op de werkplek. Plaats de printer in aparte ruimte of op een goed geventileerde gang of open ruimte in de school.
 • Hoogvolume printer: > 50.000  afdrukken per maand  - Plaats de printer in ‘reproruimte’ met bronafzuiging.

Onderhoud en gebruik:

 • Onderhoud moet plaatsvinden volgens leveranciersvoorschriften.
 • Vervang ozonfilters op tijd.
 • Alleen hiervoor geïnstrueerde medewerkers mogen toner verwisselen. Gebruik handschoenen en een mondkapje bij het verwisselen van de toner.
 • Verpak de toner goed in een plastic zak en voer de toner af als chemisch afval.
 • Geef alle gebruikers van het kopieerapparaat instructies over het bedienen ervan en het oplossen van eventuele storingen.

Aanbevelingen (advies)

 • Let bij aanschaf van een printer/kopieerapparaat niet alleen op prijs, snelheid, kosten per vel, gebruiksgemak en energiezuinigheid. Let ook op de ozonemissie van het apparaat. Ozonarme apparatuur stoot minder dan 0,04 mg/m3 uit. Daarnaast verdient geluidarme apparatuur de voorkeur (< 65 dB(A) voor laagvolume; < 73 dB voor middenvolume; < 81 dB voor hoogvolume apparaat).
 • Plaats niet alle apparaten bij elkaar, dat leidt eerder tot klachten.
 • Plaats (laagvolume) printers op enige afstand van de werkplek. Zo wordt door het printen een korte pauze voor beeldschermwerkers gecreëerd.

Graag ontvangen we uw feedback over onze artikelen.
Laat uw mening hier achter.

thumbs up
thumbs down

Wet en regelgeving

Arbobesluit

 • Beperken van blootstelling; algemene preventieve maatregelen, Artikel 4.1c

Meer info

Aandachtspunt

 • De meeste kopieerapparaten en printers veroorzaken relatief weinig ozon, zeer zeker bij de meest recente apparatuur. Maar het verdient aanbeveling om bij intensief gebruik contact op te nemen met de leverancier en/of arbodienst of arbohygiënist. Nog beter is het om dit te doen bij de aanschaf van nieuwe apparatuur.
  Dit aandachtspunt is gebaseerd op Artikel 7.4 van het Arbobesluit met betrekking tot elektrische aansluiting en Artikel 6.2 van het Arbobesluit met betrekking tot geventileerde ruimte.

Praktijkvoorbeelden