Producten met gevaarlijke stoffen

In het onderwijs zijn producten met gevaarlijke stoffen aanwezig zoals lijm, verf, schoonmaakmiddelen en toner. Verkeerde en onzorgvuldige omgang met producten waarin gevaarlijke stoffen zitten kan leiden tot problemen op het gebied van gezondheid. Denk aan inademing van dampen of huidcontact. Het is voor medewerkers zeer belangrijk dat ze weten waarmee ze werken. Daarom is informatie over producten waarin gevaarlijke stoffen zitten, ook bij kleine hoeveelheden, van groot belang. Een etiket op de stoffen geeft de eerste noodzakelijke informatie om er zonder risico's mee te werken. Producenten en verkopers moeten de gebruikers (op school) voorzien van informatie over de risico's van gevaarlijke stoffen.

Rondom het thema gevaarlijke stoffen bestaan veel wetgeving, normen en (deskundige) richtlijnen. De oplossing richt zich op producten waarin gevaarlijke stoffen zijn verwerkt.

Oplossing

Inventariseer of er producten met gevaarlijke stoffen op school gebruikt worden
Op een school in het primair onderwijs zal niet met 'pure' gevaarlijke stoffen gewerkt worden. Het zal in de school gaan om producten waarin gevaarlijke stoffen verwerkt zijn (denk aan inkt, toner, schoonmaakmiddelen e.d.). Die producten met gevaarlijke stoffen zullen veelal op beperkte schaal gebruikt worden en daarom is het risico op blootstelling aan gevaarlijke stoffen normaal gesproken ook klein.

Voorkom blootstelling aan gevaarlijke stoffen
Mocht er wel regelmatig worden omgegaan met gevaarlijke stoffen, zoals bijvoorbeeld in een practicumlokaal, dan moeten er vanzelfsprekend maatregelen worden genomen om de blootstelling aan deze gevaarlijke stoffen te voorkomen of te beperken.
Mocht zich zo'n situatie voordoen in het (speciaal) primair onderwijs dan is het aan te raden om gebruik te maken van de oplossingen met betrekking tot gevaarlijke stoffen zoals die zijn beschreven in de Arbocatalogus voor het voortgezet onderwijs.

Tips m.b.t. producten met gevaarlijke stoffen:

  • Bekijk in hoeverre het product met een gevaarlijke stof echt nodig is. Is het mogelijk om een minder gevaarlijk en/of minder milieu schadelijk product aan te schaffen?
  • Inventariseer hoeveel verschillende producten met gevaarlijke stoffen er zijn en probeer de voorraad van de producten klein te houden. Maak daarbij gebruik van het document Producten met gevaarlijke stoffen - register.
  • Vraag expliciet aan de leverancier om een gebruiksaanwijzing van het product. Veelal zit er bijvoorbeeld een uitgebreid veiligheidsinformatieblad bij het product.
  • Laat het personeel voorafgaand aan het gebruik van het product de gebruiksaanwijzing en de beschrijving op het product lezen. Let vooral op bij het gebruik van producten tegelijkertijd, zoals schoonmaakmiddelen.
  • Gevaarlijke stoffen of producten met gevaarlijke stoffen moeten voorzien zijn van een etiket. De betekenis van de etiketten staat hier.

Tips m.b.t. de veiligheid en gezondheid van leerlingen: 

  • Berg de producten goed op, het liefst in een afsluitbare kast of ruimte, zodat de leerlingen er niet bij kunnen.
  • Verstrek de BHV'ers een lijst met de producten die de school gebruikt en geef daarbij aan wat er moet gebeuren indien een leerling toch de inhoud van het product inslikt of over zich heen krijgt.
  • Als leerlingen toch bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen inslikken, dan kunt u ook gebruik maken van de informatie in het document Producten met gevaarlijke stoffen - register.
  • Schaf de Gifwijzer aan.
  • Wees alert op de aanwezigheid van giftige planten in en om de school.  

Graag ontvangen we uw feedback over onze artikelen.
Laat uw mening hier achter.

thumbs up
thumbs down

Wet en regelgeving

In het Arbeidsomstandighedenbesluit hoofdstuk 4, staat dat de werkgever mogelijke blootstelling aan alle stoffen die in de school zijn moet inventariseren. Als deze blootstelling boven de grenswaarde uitkomt, moet de werkgever maatregelen nemen om deze blootstelling te voorkomen of te beperken.

Arbobesluit

Meer info

Gevaarsymbolen en R&S-zinnen
De etiketten van veel stoffen moeten de voorgeschreven gevaarsymbolen en Risk en Safety-zinnen bevatten. De indeling is afhankelijk van de eigenschappen van de stof. Ook als de stof bijvoorbeeld voor intern gebruik in een andere verpakking wordt gedaan blijft deze verplichting bestaan.

GHS pictogrammen, H-zinnen en P-zinnen (geldig vanaf 2009)
Het etiket van een product dat een gevaarlijke stof bevat moet een GHS-pictogram, een signaalwoord, een gevaarsaanduiding (Hazard statement, of H-zin) en een veiligheidsaanbeveling (Precautionary statement, of P-zin) bevatten. De indeling is afhankelijk van de eigenschappen van de stof. Ook als de stof bijvoorbeeld voor intern gebruik in een andere verpakking wordt gedaan moet er een etiket op. Klik op het betreffende woord voor een volledig overzicht van de GHS pictogrammen en de H-zinnen en P-zinnen.

Veilig omgaan met schoonmaakmiddelen
Het arbozakboekje Veilig werken met schoonmaakmiddelen geeft handige tips over hoe je schoonmaakmiddelen veilig gebruikt. Dit boekje is ontwikkeld voor en door de schoonmaaksector.

Praktijkvoorbeelden