Veelgestelde vragen

Op deze pagina bundelen we de veelgestelde vragen (FAQ) die we aan de hand van uw feedback bijwerken. Houd deze pagina in de gaten om op de hoogte te blijven van de laatste informatie en ontwikkelingen.

Nee, zeker niet. Hoewel de preventiemedewerker en de arbocoördinator een belangrijke functie hebben met betrekking tot arbo, is de Arbocatalogus PO niet alleen voor hen opgezet. De Arbocatalogus PO is bedoeld voor iedereen in het primair onderwijs die wat wil weten over arbo.

Zo kan een leerkracht behoefte hebben aan informatie over de juiste temperatuur in de klas (binnenklimaat), een beleidsmedewerker over de wettelijke grondslag voor het nemen van BHV-maatregelen en een conciërge op zoek zijn naar informatie over gezond tillen.

Heeft deze vraag u geholpen? Laat uw mening hier achter.
thumbs up
thumbs down

Om geavanceerd te kunnen printen moet u de pop-up blokkering op uw internetbrowser uitzetten. Als u de pop-up blokkering hebt aanstaan wordt het verschijnen van het scherm voor geavanceerd printen tegengehouden door uw internetbrowser.

Heeft deze vraag u geholpen? Laat uw mening hier achter.
thumbs up
thumbs down

Ja. Als de school aantoont dat het werkt met oplossingen uit de Arbocatalogus PO, dan zal dat door de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) worden aanvaard. De NLA heeft namelijk de tekst van de Arbocatalogus PO vooraf kunnen beoordelen en goedkeuring afgegeven aan de sociale partners in het primair onderwijs.

Als een school dus niet werkt met de Arbocatalogus PO, dan zal de school moeten aantonen dat de door hen gebruikte aanpak even veilig en gezond is als de aanpak uit de Arbocatalogus PO. De Nederlandse Arbiedsinspectie gebruikt de Arbocatalogus PO als referentiekader voor het primair onderwijs. Op de website van de NLA vindt u een brochure hierover.

Heeft deze vraag u geholpen? Laat uw mening hier achter.
thumbs up
thumbs down

Nee, er staan ook andere oplossingen in de Arbocatalogus PO. Dit zijn onderwerpen op het gebied van arbo, waar geen voorschriften in de Arbowetegving voor bestaan maar die naar de mening van de sociale partners wél belangrijk zijn voor scholen én waarvoor vaak oplossingen worden gevraagd. De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) zal deze onderwerpen dan ook niet toetsen.

‘Het verstrekken van medicijnen aan kinderen’ is een voorbeeld van een belangrijk onderwerp waarover de Arbowetgeving geen eisen bevat. Daarom heeft dit onderwerp geen groen NLA vinkje.

Heeft deze vraag u geholpen? Laat uw mening hier achter.
thumbs up
thumbs down

Een groen vinkje bij een oplossing betekent dat het hier gaat om een oplossing die door de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) is beoordeeld en goedgekeurd. Indien u gebruik maakt van deze oplossing gaat de NLA er vanuit dat u de Arbowetgeving goed naleeft.

Indien er geen vinkje bij een oplossing staat kan dat twee dingen betekenen:
- Het gaat om een oplossing die nog ter beoordeling aan de Nederlandse Arbeidsinspectie moet worden voorgelegd.
- Het gaat om een oplossing die niet verplicht is op basis van de Arbowetgeving en die de Nederlandse Arbeidsinspectie daarom ook niet beoordeeld.

Heeft deze vraag u geholpen? Laat uw mening hier achter.
thumbs up
thumbs down

Iedere school in het primair onderwijs is verplicht om een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uit te voeren. Arbomeester is een branche specifiek erkend RI&E-instrument voor het primair onderwijs en kent zes RI&E-inventarisatielijsten. Als deze allemaal zijn ingevuld krijgt de school een overzicht van knelpunten die in het plan van aanpak worden opgenomen. In de Arbocatalogus PO staan oplossingen die de basis vormen om de knelpunten uit het plan van aanpak op te lossen.

Op grond van de Wet Primair Onderwijs heeft u zorgplicht ten aanzien van de kinderen. De Arbomeester is geschikt om uitvoering te geven aan de wettelijk verplichte RI&E ten aanzien van werknemers. Kinderen vallen buiten de werkingssfeer van de arbowet en daarmee dus ook buiten de werkingssfeer van de RI&E.

Het is wel aan te bevelen om ook de (sociale) veiligheid van de kinderen bij de inventarisatie te betrekken. Hieraan kunt u voldoen door eveneens de ‘Kindmodule’ binnen Arbomeester te gebruiken. De ‘Kindmodule’ is ontwikkeld in samenwerking met VeiligheidNL (voorheen Consument & Veiligheid). 

Heeft deze vraag u geholpen? Laat uw mening hier achter.
thumbs up
thumbs down

De sociale partners (werkgever- en werknemerorganisaties) waaronder ook de schoolleiderorganisatie zijn de eigenaren van de Arbocatalogus PO. De Arbocatalogus PO maakt ook onderdeel uit van de cao in het primair onderwijs.

Naast werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers leveren ook praktijkmensen uit het onderwijsveld een belangrijke bijdrage aan de Arbocatalogus PO. Tot slot zijn het Vervangingsfonds/Participatiefonds en TNO Kwaliteit van Leven/Arbeid betrokken bij de bouw en het onderhoud van de Arbocatalogus PO.

Heeft deze vraag u geholpen? Laat uw mening hier achter.
thumbs up
thumbs down

Nee, alle oplossingen in de Arbocatalogus zijn wél door werkgevers en werknemers in het primair onderwijs aanvaard als een goede oplossing. De oplossingen die zijn voorzien van een groen vinkje zijn wél getoetst door de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Heeft deze vraag u geholpen? Laat uw mening hier achter.
thumbs up
thumbs down

Ja, in principe wel, want de Arbocatalogus PO is in de CAO van het primair onderwijs (artikel 11.7a) van toepassing verklaard voor de scholen. U mag echter van de Arbocatalogus PO afwijken, maar dan moet u de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) wel kunnen aantonen dat uw werkwijze nét zo veilig en gezond is als die uit de Arbocatalogus PO. Kortom: u bezorgt uzelf veel extra werk als u niet de Arbocatalogus PO volgt.

Heeft deze vraag u geholpen? Laat uw mening hier achter.
thumbs up
thumbs down
Staat uw vraag er niet tussen?Neem dan contact met ons op.