Klaslokaal - Lawaai

Lawaai kan tot gehoorschade en andere gezondheidsproblemen leiden waaronder stemproblemen en stress. Slechte akoestiek in het klaslokaal beïnvloedt de verstaanbaarheid en de beleving van geluid. Geluid is complex. Hoe harder hoe hinderlijker geldt niet altijd. Boven 80 dB(A) geldt wel: hoe harder, hoe schadelijker voor het gehoor. Van 30 tot 80 dB(A), spreekt men van hinderlijk geluid. Dit is geluid dat het omgevingsgeluid overstijgt en zich daarmee op de voorgrond dringt. Dit veroorzaakt concentratieverlies en verstoort lessen.

Mogelijke geluidsbronnen zijn leerlingen (op het schoolplein, in de gangen, in de klas en in de aula tijdens de pauze), installaties (afzuiging, ventilatie, airco, verwarming, printers, kopieermachines), de omgeving (gebouwen en bedrijven in de buurt, drukke verkeersweg) en apparaten (gereedschap, machines).

Deze beschrijving gaat specifiek in op het onderwerp geluid in het klaslokaal. De oplossing is gebaseerd op wetgeving en akoestische aanbevelingen.

Oplossing

Algemeen

  • Aangehouden wordt dat het achtergrondniveau in een klaslokaal niet hoger mag liggen dan 30 a 35 dB (A).
  • Streef in lokalen naar geluidsniveaus van maximaal 60 dB(A). Deskundigen gaan ervan uit dat bij maximaal 60 dB(A) mensen geconcentreerd kunnen werken.

Lawaai
Wanneer kinderen veel lawaai maken is de kans groot dat zij daarmee geluid van meer dan 80 db(A) produceren. De duur hiervan is over het algemeen te kort om schadelijk te zijn. Daarom gaan wij hier verder niet in op de maatregelen met betrekking tot schadelijk geluid, meer dan 80 dB(A).

Aanbevelingen (advies)

  • Inventariseer bij hinderlijk geluid in het leslokaal wat de bronnen van de geluidshinder zijn. Komen ze van binnen of van buiten het lokaal? Hoe is de akoestiek?
  • Maak goede regels waar en wanneer leerlingen herrie mogen maken en waar en wanneer niet. Communiceer hierover.
  • Gebruik lokalen aan de rustige kant van het gebouw voor theorielessen en die aan de rumoerige kant voor praktijklessen.
  • Concentreer lawaaiapparatuur binnen een ruimte die goed wordt geïsoleerd ten opzichte van de rest van het gebouw.
  • Raadpleeg een deskundige  als je de akoestiek wilt verbeteren of geluidsisolerende maatregelen wilt treffen.
    Toelichting: Niet alleen het goed meten van geluid en akoestiek is een vak apart. Oplossingen op dit gebied zijn veel complexer dan simpelweg een muur met eierdozen bekleden of een paar geluiddempende panelen ophangen. Bovendien verandert iedere geluiddempende maatregel ook de akoestiek in een lokaal. Het effect van uw maatregelen kan zo onvoldoende zijn of zelfs tegengesteld aan wat u beoogt. Er bestaan normen voor het toelaatbare geluidsniveau bij respectievelijk instructie of stil werken, werken in groepen en overige activiteiten. Wanneer bij één of meer van deze activiteiten regelmatig geluidshinder wordt ondervonden van verkeer of aangrenzende ruimten, vormt dit een aanleiding om een deskundige het geluidsniveau te laten meten en dit te vergelijken met de normen. Wanneer de verstaanbaarheid regelmatig wordt verslechterd door verkeerslawaai (en de normen overschreden worden), dient hierover contact opgenomen te worden met de gemeente.

Nieuwbouw en verbouw
Nieuwbouw en verbouwingen bieden een uitgelezen kans voor een structurele aanpak van eventuele problemen. Maak van het onderwerp een uitdrukkelijk onderdeel in de plannen. Let erop dat de architect op dit gebied voldoende expertise heeft (ingehuurd).

Bij het onderwerp Klaslokaal - Akoestiek vindt u meer informatie.

Graag ontvangen we uw feedback over onze artikelen.
Laat uw mening hier achter.

thumbs up
thumbs down

Wet en regelgeving

Arbowet

Arbobesluit

NEN-Normen
NEN-EN-ISO 9612:2009 en: Akoestiek - Bepaling van de blootstelling aan geluid op de werkplek - Praktijkmethode

Meer info

Geen

Praktijkvoorbeelden