Icoon Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Hoe collega’s en leidinggevenden en leerlingen met elkaar omgaan in het primair onderwijs kan een grote impact hebben op hoe iemand zich voelt. Zeker als er sprake is van ongewenst gedrag, zoals pesten, agressie en geweld, discriminatie of seksuele intimidatie. In het thema psychosociale arbeidsbelasting komen deze onderwerpen aan bod.

Onderwerp