Reanimeren en defibrilleren

Jaarlijks sterven er op scholen naar schatting tientallen medewerkers, bezoekers en zelfs leerlingen aan een hartstilstand. Met een Automatische Externe Defibrillator (AED) kan een school levens redden. Uit onderzoek blijkt dat reanimatie binnen zes minuten het meest kansrijk is: als er binnen vijf minuten met een AED gedefibrilleerd wordt, is de kans op overleven circa 70% is. Elke minuut dat het langer duurt voordat de defibrillator wordt gebruikt, daalt de overlevingskans met 10%.

Iedereen in Nederland kan en mag een AED gebruiken. Zelfs zonder cursus. Maar omdat het belangrijk is om in de eerste 6 minuten bij een hartstilstand zo goed en zo snel mogelijk te werk te gaan, is het natuurlijk beter als je al eens hebt leren werken met een AED. Een korte cursus van een paar uur is al voldoende. Reanimatie is en blijft natuurlijk belangrijk. Daarom zijn er ook steeds meer combinatiecursussen waar je leert reanimeren en een AED leert gebruiken.

Deze oplossing gaat specifiek in op het reanimeren met behulp van een defibrillator in de school. De oplossing is gebaseerd op aanbevelingen van deskundigen.

Oplossing

nla

Werkgevers- en werknemersorganisaties binnen het PO hebben onderstaande oplossing opgesteld. De oplossing is gebaseerd op aanbevelingen van deskundigen.

Zorg dat u een AED op school heeft
Met een Automatische Externe Defibrillator (AED) kan een school levens redden van mensen met een hartstilstand. Een AED is eenvoudig te bedienen. Sterker nog: gesproken opdrachten helpen om het apparaat op de juiste manier te gebruiken. Zodra je de AED opent of aanzet, begint een stem je te vertellen wat je moet doen. Je plaatst twee plakelektroden op de ontblote borstkas van het slachtoffer. De elektroden registreren of er hartactiviteit bij het slachtoffer is en of er al dan niet een schokopdracht moet komen. In een groot aantal gevallen zal de AED opdragen om door te gaan met reanimeren. 

Maak via een sticker op de deur kenbaar dat u in het bezit bent van een AED

Informeer bij de gemeente t.a.v. de ‘6 minutenzones’
Steeds meer gemeenten nemen het initiatief ‘6 minutenzones’ in te richten. Breng de gemeente op de hoogte van de aanschaf van een AED. Door in het bezit te zijn van een AED neemt de gemeente uw school op als ‘6 minuten zone’. Dit is een gebied dat zo is ingericht dat in geval van een hartstilstand binnen 6 minuten 112 wordt gebeld, iemand start met reanimeren en binnen 6 minuten een AED kan worden ingezet.

Neem AED op als onderdeel van de BHV-taken
Indien de school een AED heeft, ligt het voor de hand om de bedrijfshulpverleners de taak te geven om deze AED in eerste instantie te bedienen. Immers de bedrijfshulpverleners hebben als wettelijke taak het geven van eerste hulp bij ongevallen. De bedrijfshulpverleners moeten dan wél geschoold worden in het gebruik van de AED. Voor nadere informatie over BHV, bekijk het onderwerp Inrichting BHV-organisatie.

Stimuleer het volgen van een cursus
Om deel te kunnen nemen aan een afzonderlijke AED-cursus, dient u in het bezit te zijn van een geldig reanimatiediploma. Reanimatiepartners van de Hartstichting organiseren op ongeveer 300 plekken in Nederland reanimatiecursussen. Er worden ook combinatietrainingen gegeven om te leren reanimeren en gebruik te maken van een defibrillator. De kosten voor een gecombineerde reanimatie- en AED-cursus liggen tussen €25 en €60. Een basiscursus reanimatie duurt ongeveer 3 tot 6 uur. Om de reanimatietechnieken en het gebruik van de AED goed in de vingers te krijgen en te houden zijn herhalingslessen, minimaal eens per jaar, enorm belangrijk. 

Let op het gebruik van AED bij kinderen
De door een AED afgegeven energie is sterker dan voor kinderen wordt aanbevolen. Voor kinderen zijn er daarom speciale aangepaste AED’s beschikbaar. Deze hebben speciale elektroden die ervoor zorgen dat het kind minder stroom ontvangt. Andere AED’s hebben de aanpassing in het inwendige van de AED uitgevoerd. Gebruik deze aangepaste AED’s bij kinderen tussen de 1 en 8 jaar. Is deze niet aanwezig, gebruik dan toch een AED met de gewone elektroden. 

Volg deze stappen tijdens reanimatie:

 1. Een omstander belt 112.
 2. Een getrainde vrijwilliger start direct basale reanimatie.
 3. Een getrainde vrijwilliger defibrilleert.
 4. Zodra beschikbaar: een ambulancehulpverlener neemt de reanimatie over.

Doe aan nazorg ná gebruik van de AED
Na inzet van de AED bij een reanimatie zijn enkele follow-up acties nodig. Het gaat om de volgende activiteiten.

 • Nazorg (burger-)hulpverlener: het reanimeren van een slachtoffer van een hartstilstand is een zeer indrukwekkende en emotionele ervaring. De (burger-)hulpverlener is daarom gebaat bij opvang achteraf, zodat hij of zij zijn of haar verhaal kan doen. Eventueel kan psychische hulp nodig zijn.
 • Evaluatie van de reanimatie. Is alles verlopen zoals gewenst? Wat kan beter?
 • Vervanging onderdelen na gebruik en algehele check van de AED. 

Onderhoud
De AED vraagt over het algemeen het volgende onderhoud:

 • Periodieke inspectie
 • Vervangen van de elektrodes
 • Vervangen van de batterij(en)
 • Onderhoud aan de eventuele kast, periodieke inspectie op beschadigingen 

Overweeg een AED-verzekering
Als u een AED hebt gekocht (of overweegt te kopen) is het goed om te weten dat het mogelijk is de AED te verzekeren. Zo komt u niet voor onverwachte kosten te staan, mocht uw AED beschadigd of verloren raken. 

Graag ontvangen we uw feedback over onze artikelen.
Laat uw mening hier achter.

thumbs up
thumbs down

Wet en regelgeving

De aanschaf van een AED kan beschouwd worden als onderdeel van de Bedrijfshulpverlening. Bovendien wordt invulling gegeven aan het in veel gemeenten gevoerde initiatief t.a.v. ‘6 minutenzones’. 

Arbowet

Meer info

Folder richtlijnen gebruik AED
Folder met stroomschema en richtlijnen over het gebruik van een AED.

Defibrillator voor kinderen
De HeartStart FRx eerste-hulp-defibrillator van Philips is geschikt voor volwassenen en kinderen. Met een speciale ‘baby/kind-sleutel’ kunt u deze defibrillator met de standaard elektroden ook bij baby’s en kinderen (onder de 8 jaar of met een gewicht onder de 25 kg) gebruiken. Een heldere stem gidst u door elke stap van de reanimatie.

Informatielijn Hartstichting
Informatielijn van de Hartstichting via: 0900 3000 300 (09.00 - 13.00 uur, lokaal tarief).

Informatieve sites rond de Automatische Externe Defibrillator (AED):

 • Cursussen reanimatie en AED

Op de website van de Hartstichting.nl leest u meer over het volgen van (herhalings) cursussen reanimatie en AED.

 • De Hartstichting

De Hartstichting roept burgers die voor hun beroep of studie hebben geleerd te reanimeren zich aan te melden als burgerhulpverlener. Als burgerhulpverlener bent u aangemeld bij een oproepsysteem. U krijgt een oproep op uw mobiel bij een hartstilstand in uw buurt.


6 Minuten Zone
Op de website van de Hartstichting vindt u een praktische handleiding voor het opzetten van een 6 Minuten Zone (bedrijf, wijk, evenement). Ook kunt u hier terecht voor concrete vragen aan de medewerkers van de Hartstichting via een online formulier.

EHBO-app van het Rode Kruislees hier meer.

Praktijkvoorbeelden