Inhoud verbandtrommel

Het is belangrijk in een school een goede eerste hulp uitrusting te hebben. Een goede uitrusting bestaat onder andere uit een volledig gevulde verbandtrommel. Indien er zich een ongeval voordoet is het belangrijk dat alle benodigde materialen aanwezig zijn.

Voor het verlenen van Eerste Hulp bij Ongelukken (één van de onderdelen van het takenpakket van de bedrijfshulpverlener) moeten geschikte middelen aanwezig zijn in de school. Dit betekent dat een basisschool in ieder geval een goed gevulde verbandtrommel moet hebben.

Deze beschrijving heeft betrekking op de inhoud van verbandtrommels. De oplossing is gebaseerd op informatie van het Oranje Kruis. Er is geen wetgeving met voorschriften over de inhoud van de verbandtrommel en het aantal verbandtrommel(s). In de Arbowetgeving zijn geen specifieke bepalingen opgenomen over de inhoud van verbandtrommels.

Oplossing

De school moet voldoende verbandtrommels hebben, die zijn voorzien van een sticker met een wit kruis (groen/wit pictogram).

Aanbevelingen (advies)

 • Gebruik het overzicht van het Oranje Kruis m.b.t. de inhoud van de verbandtrommel.
 • Wijs één bedrijfshulpverlener aan die zorgt voor het bijvullen van de verbandtrommels.
 • Hang de verbandtrommels op in de buurt van risicovolle plekken, bijv. praktijklokaal.

Verbandtrommels
Het hebben van een volledig gevulde verbandtrommel is niet voldoende. Het is ook belangrijk om te weten aan welke eisen (volgens het Oranje Kruis en niet volgens de wet) een goede verbandtrommel moet voldoen en hoeveel verbandtrommels er in een schoolgebouw aanwezig moeten zijn:

 • Het Oranje Kruis heeft een overzicht opgesteld met de basis inhoud van een verbandtrommel (infographic De verbanddoos: inhoud en eisen).
 • Als er verbandtrommel(s) worden aangeschaft voor de school is het belangrijk om voor een goedgekeurde verbandtrommel te kiezen. Deze is te herkennen aan de tekst 'goedgekeurd door' en het logo van Het Oranje Kruis en het bijbehorende goedkeuringsnummer (zie onderstaande afbeelding).   
 • Het is niet alleen belangrijk om verbandtrommels op school te hebben, maar ook voor buitenschoolse activiteiten, zoals sportdagen en kampen. Contoleer na elke buitenschoolse activiteit de inhoud van de verbandtrommel en vul deze indien nodig aan.
 • In het speciaal onderwijs zullen, afhankelijk van de specifieke groep leerlingen, diverse andere EHBO-middelen voorhanden moeten zijn. Het is verstandig hierover overleg te voeren met de arbodienst of de bedrijfsarts/bedrijfsverpleegkundige.
 • Het Oranje Kruis beveelt aan dat op iedere plek in de school binnen één minuut een verbandtrommel bereikbaar is. Niet in een kast, maar goed zichtbaar en snel toegankelijk. Liefst in de omgeving waar de risico’s het grootst zijn, bijv. bij praktijklokalen.
 • Zorg dat leerkrachten, ouders en de kinderen, weten waar de verbandtrommels hangen in de school.
 • Hang de verbandtrommels in het zicht en eventueel voorzien van de sticker (groen kruis).
 • Zorg ervoor dat verbandtrommels regelmatig gecontroleerd worden. De richtlijn hiervoor is minimaal één keer per jaar, mits ongebruikt. Let hierbij ook op de houdbaarheidsdatum van bepaalde middelen. Na gebruik van de verbandtrommel moeten eventueel spullen worden aangevuld.
 • Voor het controleren en aanvullen van de verbandtrommels kan het beste een vaste persoon worden aangesteld, bijvoorbeeld één van de bedrijfshulpverleners.
 • Het is ook mogelijk een contract af te sluiten met de leverancier van de verbandtrommels voor het periodiek controleren en aanvullen van de verbandtrommels.
 • Indien scholen dat wensen, kunnen in één of meerdere klaslokalen ook pleisterdozen aanwezig zijn. Deze pleisterdozen kunnen dan gebruikt worden voor de ‘simpele huis-, tuin- en keukenongevallen’ in de klas waar alleen een pleister voldoende is. De 'officiële' verbandtrommel wordt dan alleen ingezet bij ‘zwaardere’ ongevallen en ongevallen buiten het klaslokaal.

Graag ontvangen we uw feedback over onze artikelen.
Laat uw mening hier achter.

thumbs up
thumbs down

Wet en regelgeving

In de Arbowetgeving zijn geen specifieke bepalingen opgenomen over de inhoud van verbandtrommels.

Arbowet

Arbobesluit

 • Eerstehulpposten, bij lid 4 wordt gewezen op het beschikbaar zijn van hulpmiddelen, zoals een verbandtrommel, Artikel 3.25

Meer info

Richtlijnen voor een verbandtrommel
Uitgebreid rapport met richtlijnen voor een bedrijfsverbandtrommel.
Hiermee kunt u bepalen of in een bedrijfsverbandtrommel voldoende en juiste materialen zitten voor het verlenen van verantwoorde eerste hulp in het kader van de Bedrijfshulpverlening.

Stappenplan
Overzicht van een Stappenplan eerste hulp.

Tips voor Eerste Hulp Bij Ongelukken
Een overzichtslijst met EHBO-tips voor de juiste eerste hulpverlening.

EHBO-app van het Rode Kruis
Lees hier meer.

Checklist verbandtrommel
Checklist voor de inhoud van een verbandset op school volgens de normen van het Oranje Kruis.

Praktijkvoorbeelden