pexels-alexandr-podvalny-2831794

Starten na de coronamaatregelen

temp-image-author-1 JPG

De Auris Groep (cluster 2) deelt hoe zij het aanpakken en hoe zij zich voorbereiden om weer op te starten na de coronamaatregelen.

 

Toelichting op het overzicht

Vanaf 11 mei kunnen de basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs (tot 12 jaar) weer open, deels in aangepaste vorm. Ook de audiologische centra, behandelgroepen en ambulante dienstverlening (voor het onderwijs voor kinderen tot en met de basisschoolleeftijd) kunnen van start. De de richtlijnen van het RIVM zijn leidraad zijn voor de uitvoering. De PO-raad maakt voor het onderwijs protocollen waaronder de hygiëne-maatregelen. Zodra deze bekend zijn worden deze verspreid.

Het voortgezet onderwijs en ambulante dienstverlening voor leerlingen van 12 jaar en ouder kan nog niet van start. Medio mei wordt hierover meer bekend.

De kantoorlocaties (Ammanplein en kantoren voor AD) blijven vooralsnog gesloten. Medewerkers, inclusief alle ambulant dienstverleners, werken vanuit huis tenzij een activiteit noodzakelijkerwijs op kantoor moet plaatsvinden. Ook de CvL voor het onderwijs blijft werken op afstand. Zodra kantoorlocaties weer open gaan gelden hiervoor dezelfde hygiëne- en beschermende maatregelen als voor de andere locaties.

Twee afspraken vanuit HR-perspectief:

 1. Voordat kinderen of cliënten weer op de locatie komen, voordat ambulante dienstverleners naar klanten, scholen of gastlocaties gaan houdt iedere locatie/afdeling of team 1 dagen (= studiedag, niet in de schoolvakantie) vrij voor:
  1. “Inchecken” van de medewerkers (met een traktatie, aardigheid namens de werkgever). Medewerkers komen terug na een bijzondere tijd. Iedereen is onverwacht geconfronteerd met de Corona-maatregelen. Mensen hebben dit verschillend ervaren. Ook zullen mensen de nieuwe werkelijkheid verschillend ervaren. De bedoeling dat met een informele werkvorm uitwisseling van de beleving plaats kan vinden, waarbij tegelijk de boodschap door moet klinken: we doen het samen en dat gaat lukken.
  2. Beschermende maatregelen. Voor alle beschermende maatregelen is het van belang om de instructies voor het gebruik en de handhaving te herhalen en praktisch te oefenen. Zorg dat looproutes, afstand houden ook nog een keer praktisch met elkaar geoefend worden. Speels maar wel duidelijk en meerdere keren doornemen. Medewerkers hebben hierin geen routine kunnen opbouwen.
  3. Inhoudelijk voorbereiden van de komende periode Laat mensen met elkaar (met afstand) de komende periode voorbereiden op inhoud en vorm. Wat gebeurt “live” en wat op afstand?
  4. Afsluiten met (opnieuw) de boodschap: we doen het samen en dat gaat lukken.
 2. De vraag over het beheersen en bewaken van de mentale en energetische belastbaarheid van medewerkers wordt vanuit HR opgepakt. De abrupte en ingrijpende veranderingen vragen veel van mensen. Veerkracht en energiehuishouding van mensen verschilt.

Een communicatieplan is bijgevoegd als bijlage. Hierin staan onderdelen uitgewerkt waarbij is aangegeven wat centraal gebeurt en wat locaties zelf moeten regelen.

De uitvoering van de opstart per kolom wordt aangestuurd en ter hand genomen door de regiegroepen. Zij krijgen vanuit de AOD ondersteuning conform het plan. Locaties hebben ruimte om op basis van hun specifieke situatie maatwerkoplossingen te bedenken.

De Task Force blijft bestaan:

 • De Task Force blijft zich richten op afstandsleren/behandelen op afstand zolang een deel van het curriculum/de zorg op deze wijze aangeboden moet worden.
 • Zodra afstandsleren/behandelen op afstand niet meer vereist is, richt de Task Force zich op het ontwerpen van het proces om te inventariseren hoe de opgedane kennis en ervaring kan worden verduurzaamd (zowel op inhoud als ICT).

De medezeggenschap van alle kolommen wordt betrokken bij alle plannen voor de (gefaseerde) opening van locaties.

Lees hier het communicatieplan van 22 april 2020 van de Koninklijke Auris Groep.

* Deze praktijkervaring maakt geen onderdeel uit van de Arbocatalogus PO. De Redactieraad van de Arbocatalogus PO, de PO-raad en de bonden zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gepresenteerde praktijkervaring. Lees voor meer informatie de disclaimer.


Heeft u ook een ervaring die u wilt delen?
Vertel het ons!