pexels-max-fischer-5211430

Overzicht van alle risico’s’

temp-image-author-1 JPG

Preventiemedewerker Henk van Woudenberg van de Julianaschool in Ederveen is blij dat hij voor de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) gebruik kan maken van de Arbomeester. De Arbomeester werkt bijzonder prettig en intuïtief. Zes jaar geleden maakte ik voor het eerst kennis tijdens een instructiedag. Sinds die tijd gebruikt de Julianaschool deze RI&E.’ De Arbomeester is speciaal ontwikkeld voor het primair onderwijs en het Steunpunt RI&E heeft het instrument dan ook aangewezen als erkende branche-RI&E met toetsingsvrijstelling. Dit betekent dat scholen met 25 medewerkers of minder die de Arbomeester gebruiken de RI&E niet hoeven te laten toetsen. Hiermee kunnen zij veel geld besparen. 

Risico’s blootleggen

Van Woudenberg herinnert zich nog dat ook niet voor de hand liggende risico’s werden blootgelegd tijdens de eerste inventarisatie. ‘De snoeren van computers kunnen bijvoorbeeld leiden tot gevaarlijke situaties. Daar sta je niet direct bij stil.’ De eerste inventarisatieronde kostte Van Woudenberg ongeveer een halve dag. ‘Maar dan heb je wel een compleet overzicht van alle risico’s in je school. Het onderhoud daarna kost ook beduidend minder tijd.’ De Arbomeester rangschikt de risico’s direct waardoor de school meteen aan de slag kan met het Plan van Aanpak.

Quickscan

Een bijkomend voordeel voor Van Woudenberg is het gebruik van de Quickscan. ‘De Quickscan is een soort enquête voor het personeel waarin zij periodiek aangeven hoe zij de arbeidsomstandigheden ervaren. Uit de Quickscan blijkt bijvoorbeeld dat het personeel op de Julianaschool – net als op veel andere scholen – veel werkdruk ervaart. Vaak voel je zoiets wel aan of hoor je het bij de koffieautomaat, maar de Quickscan meet de werkdruk waardoor je gericht actie kunt ondernemen.’ De docenten van de Julianaschool kregen tijdens een studiedag een cursus omgaan met werkdruk. ‘Dat is voor ons een eerste stap om werkdruk te bestrijden. We ondernemen nog meer stappen en door middel van de Quickscan kunnen we meten of onze maatregelen effect hebben. Meten is weten!’

Gezamenlijk overleg

De Julianaschool is één van de acht scholen onder bestuur van de Viermaster. ‘Twee keer per jaar hebben we een gezamenlijk overleg over de arbeidsrisico’s, ondersteund door een deskundige van het Vervangingsfonds. Zo blijven we goed op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving. Bovendien is het een ideaal moment om vraagstukken met elkaar te delen. Vaak loopt een school tegen een probleem aan dat op een andere school al is aangepakt. Kennis delen is erg belangrijk om de veiligheid te borgen’, aldus Van Woudenberg.

* Deze praktijkervaring maakt geen onderdeel uit van de Arbocatalogus PO. De Redactieraad van de Arbocatalogus PO, de PO-raad en de bonden zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gepresenteerde praktijkervaring. Lees voor meer informatie de disclaimer.


Heeft u ook een ervaring die u wilt delen?
Vertel het ons!