jaarlijkse-bijeenkomst

Jaarlijkse bijeenkomst

temp-image-author-1 JPG

Naam van de school
De stichting Panta Rhei, 15 katholieke en openbare scholen in Leidschendam-Voorburg, Den Haag en Voorschoten.

Oplossingsrichting van de praktijkervaring
1x per jaar wordt met de preventiemedewerker(s) van iedere school een bijeenkomst georganiseerd.

Beschrijving van de praktijkervaring
De bijeenkomst duurt een dagdeel en wordt in principe op een woensdagmiddag gehouden. Bij de 2e bijeenkomst kwam onder meer de Bedrijfshulpverlening (BHV)-opleiding ter sprake. Een van de scholen gaf aan dat zij de Bedrijfshulpverlening (BHV)-opleiding anders wilden gaan inrichten. De aanleiding hiervoor was dat deze school elk jaar aan steeds dezelfde Bedrijfshulpverlening (BHV)-opleiding deelnam, die verzorgd werd door een bedrijf dat geen enkele binding of affiniteit met het onderwijs had. Een andere school had juist een bedrijf in de arm genomen dat veel meer meedacht en ook op de school zelf de opleiding kwam geven. Personeelszaken gaat nu voor alle scholen een opzet maken om deze opleiding beter aan te pakken.

Voordeel

  • Door het organiseren van deze jaarlijkse bijeenkomst voldoet men meteen aan de verplichting, zoals vermeld in de Arbowet, van het geven van voorlichting en onderricht aan de preventiemedewerkers.
  • De preventiemedewerkers worden op deze manier jaarlijks bijgepraat over nieuwe ontwikkelingen.
  • Ook wisselen de preventiemedewerkers opgedane ervaringen uit, stellen vragen aan elkaar en maken afspraken.
  • De beleidsmedewerker P&O raakt goed op de hoogte van de vragen en knelpunten die spelen en kan hiervoor oplossingen zoeken op bestuursniveau. Niet elke school hoeft het wiel zelf uit te delen.

Plus- en minpunten

  • Preventiemedewerkers krijgen op deze manier een echte rol en kunnen ervaringen met elkaar delen.
  • De preventiemedewerkers voeren op deze manier een actief en bewust arbobeleid.
  • Het kost extra tijd en geregel om iedereen bij elkaar te krijgen.

Tijd
Jaarlijkse bijeenkomst van alle preventiemedewerker(s) van iedere school. Tijdsinvestering is 1 dagdeel voor alle deelnemers, daarnaast nog 1 dagdeel voorbereiding voor de beleidsmedewerker P&O (datum, uitnodiging, agenda, locatie, eventuele spreker enz.).

Kosten
In principe zijn hier geen kosten aan verbonden. Locatie is op 1 van de scholen, waar een grote vergaderruimte is. Spreker kan intern zijn, bijvoorbeeld 1 preventiemedewerker die een cursus heeft gevolgd en hierover een presentatie voorbereidt en houdt, of de regioadviseur van het Vervangingsfonds/Participatiefonds, van wie de inzet kosteloos is.

Tips
Een regioadviseur van het Vervangingfonds/Participatiefonds inschakelen om voorlichting te geven over nieuwe ontwikkelingen rondom arbobeleid. De regioadviseur kan ook vragen beantwoorden die naar voren komen tijdens deze bijeenkomsten.

* Deze praktijkervaring maakt geen onderdeel uit van de Arbocatalogus PO. De Redactieraad van de Arbocatalogus PO, de PO-raad en de bonden zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gepresenteerde praktijkervaring. Lees voor meer informatie de disclaimer.


Heeft u ook een ervaring die u wilt delen?
Vertel het ons!