ri-e-en-de-arbomeester

De RI&E uitvoeren met de Arbomeester

temp-image-author-1 JPG

Anneke Gringhuis is beleidsmedewerker casemanagement & arbo bij Scholennetwerk 'De Basis' in Heerenveen. Eén van haar taken is het adviseren en ondersteunen van de preventiemedewerkers van de 20 aangesloten scholen. Daarnaast begeleidt zij af en toe besturen uit de regio bij het uitvoeren van een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E).  Zij gebruikt hiervoor de Arbomeester van het Vervangingsfonds.

Hoe pak je dat nu aan, zo'n RI&E? 
Bij een schoolbestuur in het noorden van het land heeft Anneke Gringhuis, samen met een P&O functionaris, de uitvoering van de Rl&E gecoördineerd voor 12 scholen. Dat heeft ze als volgt aangepakt. Zij heeft de 12 directeuren tijdens een bijeenkomst verteld over de achtergronden van de Rl&E en het (technische) gebruik van de Arbomeester. Daarnaast heeft ze een document gemaakt voor de directeuren met tips en trucs voor het gebruik van de Arbomeester. Als er problemen waren op het inhoudelijke of procesmatige vlak met de Arbomeester kon men haar bellen. Gringhuis kan namelijk met de schooldirecteuren meekijken in Arbomeester. Toen het plan van aanpak klaar was, heeft Gringhuis gekeken of dit zo concreet mogelijk volgens de arbeid hygiënische strategie werd toegepast. Dat betekent eerst bronaanpak benoemen, daarna achtereenvolgens collectieve maatregelen, individuele maatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen uitwerken.

Waarom kiezen voor De Arbomeester?

  • De Arbomeester is een digitaal instrument voor het uitvoeren van een Rl&E, welke als branche-specifiek instrument voor het primair onderwijs, is erkend door de sociale partners.
  • Bij andere, algemenere Rl&E's zijn er teveel vragen die niet van toepassing zijn voor scholen.
  • Omdat het een branche-specifiek instrument is, hoeven schoolbesturen met minder dan 25 personeelsleden geen toetsing door een arbodeskundige te laten uitvoeren. Dit scheelt veel geld bij de totale uitvoering van de Rl&E.
  • De Arbomeester is gebruiksvriendelijk.
  • De Quickscan en de Kindmodule zijn als losse modules te gebruiken.
  • Het is mogelijk om diverse rapportages op werkgeversniveau aan te maken.

En wat vindt Anneke van de verbinding met de Arbocatalogus P0?
"De koppeling is erg praktisch, omdat je vanuit de Arbomeester rechtstreeks bij de juiste informatie komt. De informatie in de Arbocatalogus P0 is misschien niet altijd direct toepasbaar, maar het geeft wel handvatten en eyeopeners om knelpunten op te lossen. Maak er dus zeker gebruik van", aldus Gringhuis.

Tips?
"Maak vooral gebruik van de diverse rapportagemogelijkheden. Op bovenschools niveau geeft dit een goed beeld van alle zaken die met arbeidsomstandigheden te maken hebben. Dit scheelt je tijd en geld, omdat je alle gegevens van de uitgevoerde Rl&E bij elkaar hebt. Maak ook gebruik van het opmerkingenveld bij de aandachtspunten in de Arbomeester. Als je namelijk een tekortkoming signaleert, maar je geeft niet aan wat exact het probleem is, dan is dat naderhand door anderen niet meer te herleiden. En als laatste: probeer preventiemedewerkers te benoemen voor meerdere jaren, (minimaal) 4 jaar, zodat zij de volledige Rl&E-cyclus hebben meegedraaid. Op deze manier hoef je niet ieder schooljaar opnieuw te investeren in de opleiding van nieuwe preventiemedewerkers."

* Deze praktijkervaring maakt geen onderdeel uit van de Arbocatalogus PO. De Redactieraad van de Arbocatalogus PO, de PO-raad en de bonden zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gepresenteerde praktijkervaring. Lees voor meer informatie de disclaimer.


Heeft u ook een ervaring die u wilt delen?
Vertel het ons!