pexels-nataliya-vaitkevich-6863510

Arbobeleidsplan in de praktijk

temp-image-author-1 JPG

De heer R. Kuil, directeur van de OBS De Toermalijn, is als projectdirecteur verantwoordelijk voor het zorgdragen van een veilige en gezonde school voor personeel en kinderen (ouders). Om het Arbobeleid binnen de scholen concreter te maken heeft hij het Arbobeleidsplan vertaald in een praktisch document de zogenaamde ‘Bijlage bij Arbobeleidsplan 2014-2017’.
 

Het Arbobeleid vertaalt in een praktisch document zorgt voor:

 • een groter draagvlak om het gewenste arbobeleid neer te zetten;
 • continuïteit in het uitvoeren van het arbobeleid;
 • duidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden;
 • meer betrokkenheid van Bestuur, medewerkers en de medezeggenschapsraad.

De Stichting Poolsterscholen streeft naar optimale arbeidsomstandigheden, waardoor de veiligheid en gezondheid van zowel het personeel als leerlingen (ouders) zoveel mogelijk worden gewaarborgd en het welzijn wordt bevorderd. Het bestuur geeft een hoge prioriteit aan veiligheid, gezondheid en welzijn.
Stichting Poolsterscholen bestaat uit 11 scholen. Iedere school heeft een preventiemedewerker. De preventiemedewerkers worden aangestuurd door een projectdirecteur, die onder andere Arbobeleid in zijn portefeuille heeft.

Wat is in deze bijlage opgenomen?

 • Een overzicht waarin per beleidselement staat vermeld:
  • Wie verantwoordelijk is voor een actiepunt.
  • Hoe vaak dit actiepunt besproken moet worden.
 • Wat de rechten, plichten en risico’s zijn van de preventiemedewerker.
 • Wat de rechten, plichten en risico’s zijn van de bedrijfshulpverlener.
 • Gebruiksaanwijzing Risico Inventarisatie en Evaluatie met Arbomeester.
  • Stappenplan voor het gebruik van Arbomeester.
  • Een planning wanneer een onderdeel van de RI&E uitgevoerd moet zijn

Voordelen voor de arbeidsomstandigheden

 • De ‘Bijlage bij Arbobeleidsplan 2014-2017’ draagt bij aan het creëren van een groter draagvlak om het gewenst arbobeleid neer te zetten en zorgt voor continuïteit bij het uitvoeren van het arbobeleid.
 • Het geeft voor iedereen duidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden.
 • Het verhoogt betrokkenheid van het Bestuur, medewerkers en de medezeggenschapraad.
 • Arbo meer op agenda
  • Op schoolniveau wordt het Plan van Aanpak uit Arbomeester jaarlijks op de agenda van de teamvergadering besproken.
  • Het plan van aanpak staat op de agenda van de medezeggenschapsraad.
 • De ‘Bijlage bij het Arbobeleidsplan 2014-2017’ biedt houvast aan de preventiemedewerkers omdat deze duidelijkheid geeft over de inhoud van hun taak en hun verantwoordelijkheid bij het uitvoeren van de RI&E met Arbomeester.
 • De projectdirecteur biedt ondersteuning aan de preventiemedewerkers met advies en beantwoordt vragen over Arbo. Hij is een klankbord voor de preventiemedewerkers die daar graag gebruik van maken.


Op dit moment komen de preventiemedewerkers van de elf scholen met de projectdirecteur één keer per jaar bij elkaar om hun ervaringen te delen of knelpunten op het gebied van veiligheid en gezondheid te bespreken. Het doel is dat deze bijeenkomsten vaker gaan plaatsvinden en dat preventiemedewerkers ook onderling contact onderhouden.

Pluspunten Arbomeester

 • Het rangschikken van de risico’s (risicoclassificatie) van een knelpunt is in Arbomeester al uitgevoerd. Bespaart veel tijd.
 • Koppeling naar de Arbocatalogus PO voor meer en nuttige informatie over een aandachtspunt of knelpunt.
 • Op werkgeversniveau is de stand van zaken op de scholen zichtbaar door middel van de voortgangsrapportage.
 • Toevoegen foto’s bij de aandachtspunten.

Minpunten Arbomeester

Ontbreken van een stappenplan over het gebruik Arbomeester in de vorm van een document.

Tips gebruik Arbomeester

 • Als gebruiker ontvang je een e-mail met hierin gebruikersnaam en wachtwoord. Na inloggen kun je dit wachtwoord wijzigen in een makkelijker wachtwoord bij ‘Mijn gegevens’.
 • Maak van de voortgangsrapportage een kopie en mail dit als herinnering naar de preventiemedewerker van de school. Zo help je de preventiemedewerker de voortgang van de uitvoering van de RI&E in het oog te houden.

Stichting Poolsterscholen Primair Openbaar Onderwijs Lochem, 11 basisscholen.

* Deze praktijkervaring maakt geen onderdeel uit van de Arbocatalogus PO. De Redactieraad van de Arbocatalogus PO, de PO-raad en de bonden zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gepresenteerde praktijkervaring. Lees voor meer informatie de disclaimer.


Heeft u ook een ervaring die u wilt delen?
Vertel het ons!