Rugpijn - ACPO

Zeg dag tegen rugpijn

Op 3 november was de jaarlijkse Dag tegen rugpijn, georganiseerd door de Nederlandse Chiropractoren Associatie. Dat er een jaarlijkse dag is hiervoor, is niet vreemd. Rugpijn komt veel voor, veroorzaakt veel ongemak en belemmert mensen die er last van hebben bij hun dagelijkse bezigheden. Rugklachten leiden vaak tot ziekteverzuim en bij herhaalde belasting tot (langdurige) arbeidsongeschiktheid. Ook in het onderwijs zijn er factoren die het risico op rugklachten vergroten. Welke factoren zijn dat en welke onderwerpen in de Arbocatalogus besteden hier aandacht aan? We leggen het hieronder voor u uit.
 
 

In de onderbouw 
Onderwijsmedewerkers die werkzaam zijn in de onderbouw lopen het meeste risico op rugklachten. De kinderen in de onderbouw zitten op laag meubilair, waardoor de medewerker al snel te hoog zit. Ook bij de verzorging van kleine kinderen en het opruimen van zware dingen zoals buitenspeelmaterialen is sprake van extra fysieke belasting.  


Omdat de leerkrachten en medewerkers in de onderbouw een groter risico lopen op rugklachten, wordt hier in de Arbocatalogus apart aandacht aan besteed. Bij Fysieke belasting – tillen en bukken in de onderbouw vindt u informatie over hoe je rugklachten in de onderbouw zoveel mogelijk kunt voorkomen. Daarnaast staat er bij het onderwerp verhouding zittend staand werk ook informatie over het voorkomen van rugklachten.  
 

Conciërges en Onderwijsondersteunend Personeel 
Een andere groep binnen het onderwijs met een verhoogd risico, zijn conciërges en Onderwijsondersteunend personeel (OOP). Het grootste risico zit in de werkzaamheden waarbij veel moet worden getild en gedragen. Aan deze groep wordt in de Arbocatalogus apart aandacht besteed bij het onderwerp Fysieke belasting – concierges en andere OOP’ers.  

 

Geldende wettelijke eisen 
Volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit moeten de werkzaamheden, de werkplaats en de manier waarop het werk uitgevoerd wordt dusdanig ingericht zijn dat er geen gevaren zijn voor de veiligheid en gezondheid van de werknemer. En als dit niet voorkomen kan worden, moet het zoveel mogelijk beperkt worden. Als werkgever bent u dus verplicht om het risico op rugklachten zoveel mogelijk in te perken. 
 
De oplossingen zijn gebaseerd op geldende wettelijke eisen, richtlijnen en ergonomische aanbevelingen. En zijn specifiek gericht op de belasting die wordt veroorzaakt door werkzaamheden die door conciërges worden uitgevoerd. Uiteraard zijn deze maatregelen toe te passen op iedereen die deze taken uitvoert.