ACPO vaccinatiestatus

Vragen naar vaccinatiestatus onderwijzend personeel

Mag ik als werkgever vragen naar de vaccinatiestatus van mijn onderwijzend personeel?

Ja, dat mag. Als werkgever mag u aan werknemers vragen of ze gevaccineerd zijn, mits er een goede reden is om deze vraag te stellen. Dit betekent dat de vraag proportioneel en noodzakelijk moet zijn en er geen alternatieven mogen bestaan. De werknemer is overigens nooit verplicht om antwoord te geven op de vraag. Daarnaast mag de werkgever de vaccinatiestatus van individuele werknemers niet vastleggen, dit valt namelijk volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) onder bijzondere persoonsgegevens.

Op uw school bent u verplicht om samen met uw werknemers gezonde en veilige arbeidsomstandigheden te organiseren. U heeft hierin een zorgplicht. Dit is zo opgenomen in de Arbowet. Het is daarom belangrijk dat u samen met uw medewerkers het goede gesprek voert over gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Manieren om infectieziekten te voorkomen kan hier onderdeel van zijn. Meer lezen hierover? Kijk dan op de pagina over Infectieziekten.