1167732284

Samen met scholen werk maken van zwemveiligheid

De Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) heeft samen met AVS het Witboek "Samen met scholen werk maken van zwemveiligheid" uitgebracht.

In dit witboek is informatie gebundeld over hoe scholen kunnen bijdragen aan het (beter) leren bewegen in water en ook de zwemveiligheid van hun leerlingen. Het document is vooral geschreven voor leidinggevenden van zwembaden, schoolleiders, vakleerkrachten LO en beleidsmedewerkers sport of (bewegings)onderwijs bij gemeenten, die op lokaal niveau nadenken over de inhoud en organisatie van schoolzwemmen.

 

Update juli 2021: er is een nieuwe versie van het witboek.