open over overgang

Project Open over de overgang door CNV Connectief

De overgang: een onderwerp waar op het werk nog altijd een taboe op lijkt te rusten. Dat is jammer, want bijna twee miljoen werkende vrouwen van 40 tot 60 jaar hebben in meer of mindere mate last van de overgang. Toch is er op het werk weinig aandacht voor en wordt er nauwelijks over gesproken. Verzuim en uitval liggen hierdoor op de loer. U kunt hier als werkgever iets aan doen, door bijvoorbeeld in het arbeidsomstandighedenbeleid rekening te houden met de menopauze. Helaas zien we dit in de praktijk vaak niet terug.

Omdat klachten vaak niet als overgangsklachten worden herkend, is er nog veel onbekendheid over de relatie tussen werk en overgangsklachten. Oververmoeidheid, slapeloosheid, stemmingswisselingen en concentratieproblemen bijvoorbeeld zijn natuurlijk niet altijd een gevolg van de overgang, maar kunnen er wel degelijk door veroorzaakt zijn of ermee samenhangen. Veel werkgevers zijn zich hier niet van bewust of vinden het een moeilijk onderwerp om te bespreken.

 

Taboe doorbreken
Het is daarom de hoogste tijd om dit onderwerp een respectvolle, serieuze plek op de werkvloer te geven. Om het taboe te doorbreken en om de invloed van de overgang als levensfase te erkennen en in te spelen op negatieve gevolgen. CNV Connectief is daarom gestart met een reeks initiatieven rond dit thema om kennis op te doen en te delen: onderzoek, webinars, informatie, advies, trainingen en dialoog.

Kijk hier het kick-off webinar van 18 oktober terug: (met o.m. overgangscoach Margriet Hijweege, Isa Hoes en Medina Schuurman). Ook is er een handreiking over dit onderwerp beschikbaar met handige tips en concrete handvatten. De komende tijd organiseert CNV Connectief verschillende webinars, trainingen en dialoogsessies over dit onderwerp, en  wordt er een toolkit ontwikkeld voor werkgevers, werkenden en medezeggenschap.

In gesprek met elkaar over de overgang
Iedereen die wil meepraten, ervaringen delen of informatie wil opvragen, kan zich aanmelden voor de groep Open over de Overgang. Dit is een open groep. U hoeft geen lid van CNV te zijn en u kunt anderen bij de groep uitnodigen.

Overgang en arbobeleid
Als werkgever is het belangrijk de overgang een plek te geven in het arbobeleid. Zo kunt u bijvoorbeeld opnemen welke bedrijfszorg beschikbaar is en daarbij benoemen dat deze ook open staat voor vrouwen met overgangsklachten. Om u als schoolbesturen verder op weg te helpen en om overgangsklachten een onderwerp te maken van het arbobeleid, wordt dit onderwerp binnenkort opgenomen in de Arbocatalogus PO.