overgang-en-werk

Menopauze: Handreiking 'overgang en werk' geeft handvatten voor gesprek

Met de Handreiking 'De overgang en werk' wil de Stichting van de Arbeid het taboe doorbreken om het onderwerp overgang op de werkvloer te bespreken. Doel is werkgevers en werknemers handvatten te bieden om de overgang bespreekbaar te maken en te zorgen voor een inclusieve en gezonde werkomgeving.
De handreiking bevat praktische tips en informatie voor werkgevers en werknemers om de overgang te herkennen, te bespreken en ermee om te gaan. Daar heeft iedereen baat bij: werkenden kunnen inzetbaar blijven, ziekteverzuim of uitval kan worden voorkomen en talent kan worden behouden.

In het primair onderwijs werken veel vrouwen. Elke school kan dan ook te maken krijgen met een medewerkster die in de overgang is of raakt. Overgangsklachten worden door zowel huisartsen als bedrijfsartsen niet altijd herkend. Werkstress kan worden verergerd door overgangsklachten. In dit soort gevallen wordt ten onrechte het stempel ‘burn-out’ gegeven, waardoor geen juiste behandeling plaatsvindt en waardoor deze behandeling niet bijdraagt aan inzetbaarheid van de werknemer. Betere bespreekbaarheid van de overgang helpt onnodig verzuim te voorkomen alsook voortijdige uitstroom van werknemers uit de sector. 

In het cao-akkoord primair onderwijs 2023-2024 erkennen sociale partners dat er verschillende momenten of levensfasen zijn waarop de inzetbaarheid van werknemers extra aandacht vraagt. De overgang valt hieronder. Om het gesprek met de werknemer aan te gaan zijn hulpmiddelen beschikbaar.  Eerder hebben we al de handreiking ‘Overgang’ die is opgenomen in de Arbocatalogus PO, onder de aandacht gebracht. De handreiking van de Stichting van de Arbeid is ook een goed hulpmiddel in dit verband.