verbandtrommel

Inhoud verbandtrommel

Een ongeluk zit in een klein hoekje helemaal in deze periode van gladheid en slecht verlichtte paden. Ook op het schoolplein komt het voor dat medewerkers van de school en/of bezoekers zich bezeren door bijvoorbeeld een val. Het is dan handig om een goede eerste hulp uitrusting te hebben. 

Een goede uitrusting bestaat onder andere uit een volledig gevulde verbandtrommel. In de Arbowetgeving zijn geen specifieke bepalingen opgenomen over de inhoud van de verbandtrommel maar het Oranje Kruis heeft een overzicht opgesteld met de basis inhoud van een verbandtrommel zodat er voor de meeste ongevallen geschikte middelen aanwezig zijn in de school. 

Zorg daarnaast dat medewerkers van de school maar ook ouders en de kinderen, weten waar de verbandtrommels hangen in de school, hang deze in het zicht en eventueel voorzien van de sticker en/of in infographic voor het gebruik van de verbandtrommel. 

Meer informatie over dit onderwerp vind u in de Arbocatalogus PO onder Thema's > brandpreventie en BHV > inhoud-verbandtrommel.