ri-e-en-de-arbomeester

De formatie en de taak van preventiemedewerker

In deze periode van het jaar vinden op veel scholen de formatiegesprekken plaats. Dit is het moment om op schoolniveau een overzicht te maken van het aantal beschikbare uren en binnen het team de taken te verdelen. Zoals de taak van preventiemedewerker. Want een bevoegd gezag of schoolbestuur is verplicht één of meerdere medewerkers aan te wijzen die de preventietaken coördineren en uitvoeren.

Zo helpt de preventiemedewerker mee om de werkomgeving en de werkomstandigheden in de school gezond en veilig te houden. De preventiemedewerker geeft daartoe advies over arbozaken aan collega's en aan de schoolleider. Ook weet hij of zij welke specifieke risico’s er bestaan op school en kan zich inleven in de situatie van zijn of haar collega’s. 

Lees hier meer over de preventiemedewerker.

De rol van preventiemedewerker is vastgelegd in de cao en de arbowetgeving. VfPf organiseert online kennissessies en netwerkbijeenkomsten voor (startende) preventiemedewerkers zodat deze in het nieuwe schooljaar de taak goed toegerust kan uitvoeren. Klik hier voor alle data en tijden.