pexels-pixabay-267586

Werken met een calamiteitenmap

temp-image-author-1 JPG

Waar vind je de calamiteitenmap en wat moet erin staan? Dat vertelt preventiemedewerker Mario Gubbels van De Heijcant.

De school heeft een hoofdbedrijfshulpverlener en meerdere bedrijfshulpverleners.

In iedere klas ligt op een vaste plek een calamiteitenmap. In deze calamiteitenmap zijn aanwezig:       

  • een absentielijst,
  • foto van iedere leerling,
  • een groen en rood blad met klassenaanduiding,
  • ontruimingsplan.

 

Bij een calamiteit verzamelen alle klassen zich op de verzamelplaats op ruime afstand van de school. Een van de bedrijfshulpverleners controleert op het schoolplein welke personen worden vermist. Daarvoor houdt iedere leerkracht een rood of groen blad omhoog. De bedrijfshulpverlener kan op deze manier vlug zien welke klas personen mist. Door middel van een portofoon geeft de bedrijfshulpverlener de namen van de vermiste personen door aan de hoofdbedrijfshulpverlener die in de school zijn hulpverleningstaken uitvoert. De hoofdbedrijfshulpverlener staat centraal in het gebouw. Hij dirigeert de bedrijfshulpverleners naar de verschillende delen van het gebouw voor het uitvoeren van een controle. Bij voorkeur met tweetallen omdat ook een bedrijfshulpverlener gewond kan raken. Daarna terug melden bij hoofdbedrijfshulpverlener. Deze inventariseert op de plattegrond en verzamellijst wat er aan de hand is. Daarna gaan de bedrijfshulpverleners en hoofdbedrijfshulpverlener naar buiten en voegen zich bij de rest. Als het nodig is verzorgen zij eerste hulp. De hoofdbedrijfshulpverlener wacht op de hulpverleners en geeft alles door. De lijst kan dan worden overhandigd aan de brandweer/ambulancepersoneel/politie. Deze hulpverleners hebben op deze manier snel zicht op de calamiteiten in het gebouw.

 

Voordeel en gevolg voor de arbeidsomstandigheden

  • Het bijhouden van een calamiteitenmap zorgt voor een extra mogelijkheid om dagelijks te registreren welke personen wel en niet aanwezig zijn op school
  • Het gebruik van een rood of groen blad heeft als voordeel dat de BHV'er bij een ontruiming heel snel ziet van welke klas personen vermist worden.
  • Portofoon werkt snel en veilig

 

Tijd

Het maken van een calamiteitenmap en de rode en groene bladen met klassenaanduiding. Dit neemt 1 uur tijd in beslag.

 

Tip

In elk mapje per klas zit een foto per kind. De foto’s van de kinderen worden door de schoolfotograaf gemaakt en als pasfoto op de lijst gezet.

 

Kosten

Kosten voor een goede portofoon: ongeveer 200,00 euro. 

* Deze praktijkervaring maakt geen onderdeel uit van de Arbocatalogus PO. De Redactieraad van de Arbocatalogus PO, de PO-raad en de bonden zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gepresenteerde praktijkervaring. Lees voor meer informatie de disclaimer.


Heeft u ook een ervaring die u wilt delen?
Vertel het ons!