619263856

BHV anders georganiseerd in school

temp-image-author-1 JPG

Iedereen betrokken, iedereen verantwoordelijk!

Binnen de Stichting Primair Onderwijs Achterhoek valt het trainen van BHV personeel onder het kopje “scholing”. Door de commissie Scholing waarin directeuren zitten wordt alle scholing binnen de stichting voorbereid en uitgewerkt aangeboden aan de schoolteams. Hierin heeft bedrijfshulpverlening een duidelijke plaats.

Enige jaren geleden kwam men tot de conclusie dat het apart scholen en gecertificeerd houden van bedrijfshulpverleners voor de afzonderlijke scholen een dure aangelegenheid was die niet bracht wat de scholen nodig hadden voor een gezonde en veilige werkomgeving. Ten eerste waren de kosten erg hoog en ten tweede kostte het vaak zeer veel moeite of was onmogelijk om de bezetting in de school voor elkaar te krijgen.

Als oplossing werd het volgende bedacht:

 • Op elke school wordt het gehele team op locatie getraind op ontruiming, BHV en omgaan met brandblusmiddelen.
 • Het is de dag van de veiligheid waarbij alle teamleden meer teamcohesie en bewustzijn over veiligheid/Arbo wordt bijgebracht.
 • Er is een externe instantie die dit organiseert voor alle scholen.

Deze opzet is na 2 jaar geëvalueerd en op enige punten aangepast naar aanleiding van belangrijkste evaluatiepunten:

 • Teveel voor elke school. Er zitten heel kleine scholen bij. Zij gaan nu samen werken. Groepsgrootte van ongeveer 20 / 25 mensen. Trainingsmiddag: BHV / reanimatie / omgaan brandblusmiddelen.
 • Ontruimen: 2 keer per jaar oefenen met verslag in logboek voor de brandweer.
 • Voor de zomervakantie dient de planning gereed te zijn en de studiemomenten zijn verdeeld over het jaar.
 • Iedereen moet deelnemen. De presentielijst dient ondertekent te worden en wordt centraal bewaard bij de Stichting.
 • BHV organisatie erkend bedrijf geeft een certificaat af aan de Stichting. Hierdoor is de BHV ook voldoende gewaarborgd voor de Arbowet.
 • De kosten voor een stichting met 2000 leerlingen en 200 medewerkers is dan ongeveer € 2600 per jaar.

Het veiligheidsbeleid is vastgelegd in een stichtingbreed beleidsplan, dat als kader dient voor de school-veiligheidsplannen. De uitvoering van het veiligheidsbeleid wordt bovenschools gecoördineerd door een veiligheidscoördinator, dhr. Harry Laan. Bovenstaande is aan het Veiligheidsbeleid op stichtingsniveau toegevoegd.

Gevolg voor de arbeidsomstandigheden

 • Teamcohesie.
 • Bewustwording.
 • Taakverlichting voor het hele team (last ligt niet bij enkelen).

Voordeel

 • Financieel gezien goedkoper of even duur als enkele personeelsleden volledig gecertificeerd houden.
 • Er is altijd een bedrijfshulpverlener aanwezig.

Plus- en minpunten

Pluspunt
Staat vermeld bij: Voordeel.

Minpunt
Vraagt bovenschools organisatie en handhaving.

Tijd

Vraagt tijd van alle teamleden. Ongeveer een halve dag per jaar.

Kosten

Afhankelijk van ingehuurd bedrijf en grootte bestuur.

Tips/trucs

Zoek een bedrijf dat flexibel op je eigen locatie zaken kan regelen tegen een aanvaardbare prijs.

Stichting Primair Onderwijs Achterhoek.

* Deze praktijkervaring maakt geen onderdeel uit van de Arbocatalogus PO. De Redactieraad van de Arbocatalogus PO, de PO-raad en de bonden zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gepresenteerde praktijkervaring. Lees voor meer informatie de disclaimer.


Heeft u ook een ervaring die u wilt delen?
Vertel het ons!