Arbo RIE- Preventie

Wie is komend schooljaar de preventiemedewerker in uw school?

Hét moment om de taak van de preventiemedewerker goed te verankeren in de school,  is bij het opstellen van het schoolformatieplan. Zodat ook het komende schooljaar aan de verplichting om aandacht te hebben voor de arbeidsomstandigheden van medewerkers, kan worden voldaan. 
De taak van de Preventiemedewerker is divers, en kan worden ondergebracht bij een leerkracht, conciërge of andere medewerker in de school die begaan is met Arbozaken. Omdat de Preventiemedewerker dicht bij de werkvloer staat is deze functionaris een belangrijke schakel tussen de teamleden en de schoolleiding.

Trainingen voor preventiemedewerkers

Om de taak goed te kunnen vervullen is het van belang dat de preventiemedewerker genoeg kennis heeft. De schoolleiding moet daarom zorgen dat de preventiemedewerker tijd krijgt om kennis op te doen. VfPf organiseert online kennissessies zodat (startende) preventiemedewerkers het nieuwe schooljaar goed toegerust van start kunnen gaan. Deze kunnen ook In company worden verzorgd. Neem voor de mogelijkheden hierover contact op met uw regiocoördinator of adviseur.

Netwerkbijeenkomsten

Ook zijn er op verschillende locaties door het land netwerkbijeenkomsten voor preventiemedewerkers waarin kennis opdoen en leren van elkaar centraal staat. In juni a.s. organiseert het regioteam Noord-West drie netwerkbijeenkomst voor Preventiemedewerkers:

  • Maandagmiddag 24 juni 15.00 - 16.30 uur in Amsterdam
  • Maandagmiddag 17 juni 15.00 - 16.30 uur in Heerhugowaard
  • Donderdagmiddag 13 juni 15.00 - 16.30 uur in Zaandam

Aanmelden kan kosteloos bij de adviseurs van het regioteam: Komoe van Kooten: [email protected] of Simone Guikema: [email protected]