Leeg klaslokaal

Voorbereid op bedreigingen: veiligheid op school als prioriteit

"Basisschool en bijbehorende kinderopvang in Oss gesloten vanwege bedreigingen'', zo berichtte de media dinsdag 18 juni jl.  

De impact van een bedreiging op een school kan groot zijn.  

 

Bereid je als school hierop voor: hoe groot is de kans dat dit ook bij jullie op school gebeurt?  Heeft u voldoende zicht op wat er speelt onder de leerlingen? Op de website Hoe te handelen bij online bedreigingen? - School en veiligheid vind je tips en concrete handvatten. Tips voor als het misgaat, maar ook tips ter preventie en waar je terecht kunt.

Veiligheid is allereerst een zaak van scholen zelf, maar dat betekent niet dat ze er helemaal alleen voor staan. Er zijn situaties waarin een school samen kan of zelfs moet werken met andere partijen, zoals de politie, de Vertrouwensinspectie, en dus ook School & Veiligheid. Niet alleen bij mogelijke strafbare feiten, ook in de preventieve sfeer.