Ventilatie meisje

Vergelijk hier de schoolventilatiesystemen

Een gezond klimaat in de klas en de school is belangrijk voor de prestaties van leerlingen en leerkrachten. Uit ruim de helft van de actieve RI&E's in Arbomeester (57,7 %) blijkt dat medewerkers last hebben van het binnenklimaat. Deze scholen hebben de verbetering van het binnenklimaat opgenomen in hun plan van aanpak. Maar hoe pak je als school zo'n klimaatverbetering nu eigenlijk aan? De eerste stap is het aanleggen van een goed ventilatiesysteem. Als ontwerp, aanleg, gebruik, beheer en onderhoud goed zijn geregeld, garanderen zij een goed binnenmilieu voor de scholen.

Er zijn vele klimaatsystemen op de markt en hoe maak je als school een goede keuze? Om scholen hierbij te helpen, ontwikkelde de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in 2018 de Vergelijking van vijf schoolventilatiesystemen voor bestaande PO en VO scholen. Als je kijkt hoeveel scholen kampen met klimaatprobleem – en met het oog op de maatregelen rondom corona – blijft schoolventilatie een actueel onderwerp voor besturen.

Scholen die hun klimaat willen verbeteren, kunnen starten met het vergelijken van de ventilatiesystemen. De vergelijking geeft een overzicht van vijf veel toegepaste ventilatiesystemen. Hierbij staan tekeningen, foto’s, een kostenindicatie en aandachtspunten voor de bouwkundige en installatietechnische inpassing. Alle vijf de ventilatiesystemen garanderen een gezonde binnenlucht. Als ontwerp, aanleg, gebruik, beheer en onderhoud goed zijn geregeld, haalt u met deze ventilatiesystemen minimaal klasse B van het onlangs vernieuwde Programma van Eisen Frisse Scholen.