CO2 meter in klas

Verbetering ventilatie: CO2-meter in ieder lokaal

Leerkrachten moeten veilig en gezond voor de klas kunnen staan, zeker in coronatijd. Omdat betere ventilatie in de klassen snel nodig is, komt er een hulplijn voor scholen. Dit is een spoeddienst van experts die helpen om de ventilatie op orde te maken. Ook krijgt elk klaslokaal een CO2-meter, daarmee kunnen leerkrachten zelf de luchtkwaliteit monitoren en het lokaal ventileren wanneer dit nodig is.  

Deze afspraken rondom luchtkwaliteit hebben minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs), de PO-Raad en VO-raad (de vertegenwoordigers van het primair en voortgezet onderwijs) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) met elkaar gemaakt. De afspraken die zijn gemaakt zijn door minister Wiersma in een brief aan de Kamer toegelicht. 

Hulplijn en spoeddienst
Acute vragen, tips, advies of hulp nodig rondom ventilatie? Dan kunnen scholen, leraren en gemeenten terecht op het nummer T. 0800 – 022 44 02 of de website ventilatiehulp.nl.  
Via dit formulier kunt u een expert van het Hulpteam Optimaal Ventileren uitnodigen die op basis van een Quickscan de huidige situatie inzichtelijk maakt. 
Daarnaast kunnen scholen en gemeenten nog tot 30 april gebruik maken van de bestaande SUViS-subsidieregeling om de ventilatie te verbeteren.

 

CO2-meters
De hoogste tijd om de ramen even open te zetten! Om leerkrachten goed zicht te laten hebben op de luchtkwaliteit moeten alle klaslokalen worden voorzien van een  CO2-meter. Voor de aanschaf hiervan stelt het ministerie van OCW 17 miljoen euro beschikbaar via de lumpsum. Scholen die al een CO2-meter hebben aangeschaft, krijgen op die manier de kosten alsnog vergoed.
Via het kenniscentrum Ruimte-OK kunnen scholen informatie krijgen over het gebruik van  de CO2-meter en wat u kunt doen als de meter te hoge waarden aangeeft.

 

Arbocatalogus PO
Als werkgever zorgt u voor een veilige en gezonde werkomgeving voor uw medewerkers. Een gezond binnenklimaat is daarvan een belangrijk onderdeel. In de Arbocatalogus PO leest u wat hiervoor nodig is : thema Binnenklimaat en CO2.