Toetsen RIE 2

U vraagt... wat doet de RI&E toetser?

Het toetsen van je RI&E is verplicht wanneer je meer dan 25 werknemers in dienst hebt.

Maar wat doet de toetser eigenlijk en wat heb je eraan?

De werkgever of de (ingehuurde) opsteller van de RI&E kan andere belangen hebben dan risicobeperking. Daarnaast kan het zo zijn dat het de opsteller aan kennis ontbreekt om tot een goede RI&E te komen. Daarom is het voor de werkgever verplicht om de RI&E te laten toetsen op volledigheid, betrouwbaarheid en of de actuele inzichten op het gebied van arbeidsomstandigheden (stand van de wetenschap en professionele dienstverlening) zijn verwerkt. Daarnaast brengt de toetser een advies uit over de maatregelen en de prioritering van de knelpunten. 

Kortom: het toetsen zorgt voor onpartijdigheid, waarborgt volledigheid, betrouwbaarheid en actualiteit en biedt inzichten over het vervolgtraject!

Wilt u meer weten over de Toetsing van de RI&E? Kom dan tijdens de Week van de RI&E op 23 juni naar de infosessie Toetsing RI&E: hoe werk dat?