patroon arbocatalogus afbeelding klein

U vraagt: Wanneer moet ik mijn RI&E laten toetsen?

Goeie vraag! De Arbobeleidscyclus bestaat uit 5 stappen: de 5W-methode. Het begint met Willen en Weten en het eindigt met Werken en Waken. Daartussen zit stap 3: Wegen – en hierin maak je je Plan van Aanpak, die je vervolgens laat toetsen  door de arbodienst en/of arbodeskundige. Hier is een handig schema met uitleg per stap voor beschikbaar op de ACPO.