leerling in de gang

Manifest: goede schoolgebouwen

Manifest: voor goed onderwijs hebben wij goede schoolgebouwen nodig

Al jaren blijkt uit verschillende onderzoeken dat het slecht gesteld is met de Nederlandse onderwijshuisvesting. Dagelijks zit een groot deel van de 2,5 miljoen kinderen en 285.000 leraren, ondersteuners en schoolleiders in sterk verouderde, ongezonde en niet-duurzame schoolgebouwen.
Een brede coalitie aan samenwerkingspartners roept het kabinet daarom via een manifest op om nu écht werk te maken van onderwijshuisvesting. In het manifest vraagt de coalitie om een structurele jaarlijkse investering van minstens €730 miljoen voor de aanpak van verouderde en slechte schoolgebouwen.  Het manifest is onderteken door 21 partijen, waaronder de PO Raad, de AOb, CNV Onderwijs, FvOv en AVS. 

Goede, gezonde en duurzame werk- en leerplekken zijn nodig om aan alle maatschappelijke uitdagingen in het onderwijs te werken,. Een programmatische aanpak en structurele extra investeringen vanuit het Rijk zijn essentieel. De coalitie vraagt daarom een structurele jaarlijkse investering van € 730 miljoen.

In de Arbocatalogus PO is ook aandacht voor de veiligheid en gezondheid in schoolgebouwen. Werkgevers, dus ook schoolbesturen, zijn verplicht om hun medewerkers een gezonde en veilige werkomgeving te bieden. Diverse onderwerpen, bijvoorbeeld Binnenklimaat en CO2 en Daglicht en kunstlicht, vallen onder dit thema. Meer weten? Kijk dan in de Arbocatalogus PO bij het thema Veiligheid en gezondheid schoolgebouwen.