Gezondheid onderwijs

Factsheet gezondheidszorg in onderwijstijd

Kinderen vanaf vier moeten naar school kunnen gaan, ook als zij gezondheidszorg nodig hebben. Dan is het belangrijk dat er structurele afspraken worden gemaakt over wie die zorg in de school verleent. Dit is niet altijd een makkelijk vraagstuk voor scholen. Daarom hebben de ministeries van Volksgezondheid (VWS) en Onderwijs (OCW) de factsheet Gezondheidszorg in onderwijstijd uitgebracht. Deze is bedoeld om scholen te helpen bij het organiseren van medische zorg aan leerlingen.

Gezamenlijke afspraken
De factsheet bevat informatie over hoe de school, de ouders, de leerling en de professionele zorgverlener samen afspraken kunnen maken over het verlenen van gezondheidszorg aan een leerling op school

Arbocatalogus
Het onderwerp 'Medicijnverstrekking en medisch handelen' is ook opgenomen in de Arbocatalogus Primair Onderwijs.


 


Wellicht vindt u dit ook interessant