covid school

Checklist voor een verdiepende RI&E Covid

Om voorbereid te zijn op een opleving van het coronavirus heeft het ministerie van OCW in juli het sectorplan COVID-19 gelanceerd. Een van de uitgangspunten van het sectorplan is dat leerlingen ook bij een opleving van het coronavirus fysiek naar school blijven gaan. Om scholen te helpen om het onderwijs zo gezond en veilig mogelijk te kunnen inrichten, is er een checklist ontwikkeld. Deze is gebaseerd op de vier scenario's uit het sectorplan. Met deze checklist kunnen scholen een verdiepende RI&E uitvoeren op het onderdeel COVID-19.

Vertaalslag
Van scholen en schoolbesturen wordt verwacht dat zij een vertaalslag van het sectorplan maken tot een draaiboek voor hun eigen context en locatie(s). Het sectorplan bevat vier scenario’s in oplopende zwaarte, met bijpassende maatregelenpakketten voor scholen. Zo zijn scholen voorbereid en weten ze in de verschillende scenario’s welke maatregelen ze moeten nemen. De checklist kunt u ook gebruiken om naast bestaande draaiboeken te leggen en eventueel je draaiboek aan te vullen.

Download de checklist hier.