NIEUWS

Arbobalans TNO: ‘Zorgelijke toename van burn-outklachten’

In de afgelopen tien jaar is de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) toegenomen. Er is een duidelijke toename van hoge taakeisen terwijl werknemers minder over hun eigen werk te zeggen hebben. De combinatie van hogere werkdruk en minder autonomie heeft geleid tot een ‘zorgwekkende’ stijging van burn-outklachten onder werknemers, van 11% in 2007 naar 16% in 2017. Dat staat in de Arbobalans 2018, het tweejaarlijks onderzoek van TNO naar de kwaliteit van arbeid  en de werkgerelateerde gezondheid in Nederland.

Aan de hand van recente monitors en onderzoeken schetst de Arbobalans een beeld van de omvang en de gevolgen van blootstelling aan arbeidsrisico’s, van de betrokken risicoberoepen en -sectoren, en van maatregelen die in bedrijven op dit gebied worden getroffen. In de Arbobalans 2018 worden ziekteverzuim, arbeidsongevallen en beroepsziekten belicht.

Werkdruk is samenspel van hoge taakeisen en weinig autonomie
Volgens de definitie van TNO is ‘werkdruk’ een samenspel van hoge taakeisen en weinig autonomie (ook wel regelmogelijkheden genoemd). Het rapport stelt dat de combinatie van hoge werkdruk en weinig autonomie onder andere in het onderwijs het risico op werkstress en burn-out vergroot. Het onderzoeksinstituut noemt het zorgelijk dat er steeds hogere eisen aan werknemers worden gesteld en dat de autonomie die mensen op het werk ervaren minder wordt. Deze ontwikkeling doet zich met name voor in het onderwijs, maar ook in de gezondheidszorg en de horeca. Werkdruk ontstaat door een disbalans tussen taakeisen en energiebronnen, zoals autonomie. Op beide aspecten kan geïntervenieerd worden om de ervaren werkdruk te verlagen. Autonomie is volgens TNO een specifieke regelmogelijkheid en gaat over de mate waarin werknemers invloed hebben op de uitvoering van hun werk. Onder regelmogelijkheden wordt ook functionele steun van leidinggevenden verstaan en participatie in de besluitvorming.

Hoger ziekteverzuim in het onderwijs
De Arbobalans 2018 meldt dat het onderwijs met 4,4 procent een hoger ziekteverzuim heeft dan gemiddeld. Dat kan mede samenhangen met het mentaal belastende karakter van het werk. Het ziekteverzuim in het openbaar bestuur en de horeca is hoger dan in het onderwijs. Het ziekteverzuim onder mensen in het onderwijs met een vaste aanstelling is met 5,0 procent een stuk hoger dan onder zzp’ers in het onderwijs. Bij de zelfstandigen ligt het ziekteverzuim op 3,0 procent. Met 2,0 procent ligt het ziekteverzuim onder mensen met een tijdelijke aanstelling in het onderwijs nog lager. Een ander punt dat in het rapport aan bod komt, is ongewenst gedrag dat werknemers op hun werk ervaren. Het onderwijs staat wat dit betreft op de vijfde plaats, na de horeca, het openbaar bestuur, het vervoer en de gezondheidszorg.

Risicofactor: Werkdruk en werkstress
Werkgevers zeggen volgens TNO werkdruk en werkstress te beschouwen als het belangrijkste risico voor de gezondheid. Ook werknemers vinden dit de belangrijkste risico’s. Maar volgens de Arbobalans 2018 hebben werkgevers in de afgelopen twee jaar ‘nagenoeg geen’ nieuwe maatregelen getroffen om werkdruk aan te pakken. Wel zeggen werkgevers meer algemene maatregelen te hebben genomen, zoals het in functioneringsgesprekken of werkoverleg bespreekbaar maken van werkdruk. TNO concludeert uit de cijfers dat werknemers dit niet genoeg vinden.

Werkstress valt onder psychosociale arbeidsbelasting, ofwel PSA. Werkgevers zijn verplicht om een preventief beleid te voeren. PSA is met de volgende onderwerpen in de Arbocatalogus PO opgenomen: Werkdruk, Seksuele intimidatie, sociale veiligheid: sociaal veiligheidsbeleid, Pesten, Discriminatie en Agressie en geweld tegen personeel.

Bron: TNO Nieuws, OR-net Nieuws  

Nieuws
MEER NIEUWSBERICHTEN
16-04-2019 Onderzoek naar besteding werkdrukmiddelen in het primair onderwijs 10-04-2019 Stijging meldingen seksueel misbruik en discriminatie
10-04-2019 Inspectie van het Onderwijs publiceert ‘De Staat van het Onderwijs 2019’ 03-04-2019 Checklist omgaan met calamiteiten in het onderwijs
02-04-2019 Onderzoek wijst uit: extra budget vanuit Werkdrukakkoord leidt daadwerkelijk tot werkdrukverlichting 02-04-2019 Praktisch aan de slag met de extra werkdrukmiddelen
02-04-2019 Toezicht en handhaving op RI&E wordt aangescherpt 01-04-2019 Wat doet de Inspectie van het Onderwijs in 2019?
Vorige   Volgende
PO-RaadAlgemene Vereniging SchoolleidersAlgemene OnderwijsbondCNV OnderwijsCentrale van Middelbare en Hogere FunctionarissenVervangingsfonds