NIEUWS

Risico's van (te lang) werken achter een beeldscherm eenvoudig in kaart brengen

Tot voor kort stond in het Arbobesluit een duidelijke norm voor het afwisselen van beeldschermwerk. Na maximaal twee uur moest het werk worden afgewisseld of er moest in ieder geval een pauze worden ingelast. Per 1 januari 2019 is die verplichting vervallen. Dat betekent natuurlijk niet dat ‘beeldschermwerk’ geen risico’s meer met zich meebrengt. Het is belangrijk hier aandacht voor te blijven houden. Wilt u weten of er voor u risico’s bestaan en zo ja, welke? Maak dan gebruik van de door TNO ontwikkelde checklist BAS (Beter Achter je Schermen).

De BAS-checklist is bedoeld voor individuele werknemers die (gemiddeld) meer dan 2 uur per dag aan een beeldscherm werken. De checklist maakt op duidelijk of het werk risico’s op het ontstaan van gezondheidsklachten met zich meebrengt en geeft persoonlijke adviezen en verbeterpunten waarmee u de risico’s voor u zelf kunt verminderen. De invoer en resultaten gelden dus ook alleen voor uw eigen situatie.
 Daarnaast geeft de checklist ook enkele algemene adviezen die voor iedereen goed zijn om even bij stil te staan.

 

Nieuws
MEER NIEUWSBERICHTEN
19-02-2019 Sociale media en schoolmedewerkers: hoe ga je om met valkuilen? 18-02-2019 Evalueer de werkdrukaanpak met de nieuwe Evaluatiemeter
18-02-2019 Kamerbrief beleidsreactie op de Arbobalans 2018 12-02-2019 Arbobalans TNO: ‘Zorgelijke toename van burn-outklachten’
06-02-2019 Risico's van (te lang) werken achter een beeldscherm eenvoudig in kaart brengen 06-02-2019 Nieuwe brochure: hoe richt je een goede vertrouwensfunctie in binnen je organisatie?
22-01-2019 Schoolbesturen moeten voor 1 juli 2019 inzet werkdrukmiddelen verantwoorden 21-01-2019 ‘Toolbox samenwerken’ beschikbaar voor preventiemedewerkers
Vorige   Volgende
PO-RaadAlgemene Vereniging SchoolleidersAlgemene OnderwijsbondCNV OnderwijsCentrale van Middelbare en Hogere FunctionarissenVervangingsfonds