NIEUWS

Risico's van (te lang) werken achter een beeldscherm eenvoudig in kaart brengen

Tot voor kort stond in het Arbobesluit een duidelijke norm voor het afwisselen van beeldschermwerk. Na maximaal twee uur moest het werk worden afgewisseld of er moest in ieder geval een pauze worden ingelast. Per 1 januari 2019 is die verplichting vervallen. Dat betekent natuurlijk niet dat ‘beeldschermwerk’ geen risico’s meer met zich meebrengt. Het is belangrijk hier aandacht voor te blijven houden. Wilt u weten of er voor u risico’s bestaan en zo ja, welke? Maak dan gebruik van de door TNO ontwikkelde checklist BAS (Beter Achter je Schermen).

De BAS-checklist is bedoeld voor individuele werknemers die (gemiddeld) meer dan 2 uur per dag aan een beeldscherm werken. De checklist maakt op duidelijk of het werk risico’s op het ontstaan van gezondheidsklachten met zich meebrengt en geeft persoonlijke adviezen en verbeterpunten waarmee u de risico’s voor u zelf kunt verminderen. De invoer en resultaten gelden dus ook alleen voor uw eigen situatie.
 Daarnaast geeft de checklist ook enkele algemene adviezen die voor iedereen goed zijn om even bij stil te staan.

 

Nieuws
MEER NIEUWSBERICHTEN
16-04-2019 Onderzoek naar besteding werkdrukmiddelen in het primair onderwijs 10-04-2019 Stijging meldingen seksueel misbruik en discriminatie
10-04-2019 Inspectie van het Onderwijs publiceert ‘De Staat van het Onderwijs 2019’ 03-04-2019 Checklist omgaan met calamiteiten in het onderwijs
02-04-2019 Onderzoek wijst uit: extra budget vanuit Werkdrukakkoord leidt daadwerkelijk tot werkdrukverlichting 02-04-2019 Praktisch aan de slag met de extra werkdrukmiddelen
02-04-2019 Toezicht en handhaving op RI&E wordt aangescherpt 01-04-2019 Wat doet de Inspectie van het Onderwijs in 2019?
Vorige   Volgende
PO-RaadAlgemene Vereniging SchoolleidersAlgemene OnderwijsbondCNV OnderwijsCentrale van Middelbare en Hogere FunctionarissenVervangingsfonds