NIEUWS

Schoolbesturen moeten voor 1 juli 2019 inzet werkdrukmiddelen verantwoorden

Op 9 februari 2018 sloten het kabinet, de vakbonden en de PO-Raad het werkdrukakkoord. Elke school heeft een bedrag van € 155,- aan werkdrukmiddelen ontvangen per leerling. Schoolbesturen zijn verplicht om te verantwoorden hoe zij de werkdrukmiddelen besteden. De deadline voor de verantwoording in het schooljaar 2018-2019 is 1 juli 2019. Schoolbesturen kunnen in het stappenplan verantwoording besteding werkdrukmiddelen (op website Platform Werkdruk) nagaan hoe de verantwoording in zijn werk gaat.

Door de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media is een kasschuif toegepast met betrekking tot de werkdrukmiddelen. Voor het schooljaar 2019/2020 is het bedrag verhoogd van € 155,55 naar € 220,08 per leerling.

Nieuws
MEER NIEUWSBERICHTEN
12-08-2019 Nieuwe pilot tegen pesten in uw organisatie 07-08-2019 Doe mee aan de Week van de Werkstress!
25-07-2019 Themabijeenkomst 'Van Werkstress naar Werkplezier' 19-07-2019 Een werkplanformat op het digitale Platform Werkdruk
16-07-2019 Leg pauze goed vast in werkverdelingsplan 17-06-2019 5e week van de RI&E van start!
17-06-2019 Download de gratis whitepaper ‘Sterk op het Werk’ 17-06-2019 Actuele RI&E onderdeel van de Basis Inspectiemodule Werkdruk
Vorige   Volgende
PO-RaadAlgemene Vereniging SchoolleidersAlgemene OnderwijsbondCNV OnderwijsCentrale van Middelbare en Hogere FunctionarissenVervangingsfonds