NIEUWS

Schoolbesturen moeten voor 1 juli 2019 inzet werkdrukmiddelen verantwoorden

Op 9 februari 2018 sloten het kabinet, de vakbonden en de PO-Raad het werkdrukakkoord. Elke school heeft een bedrag van € 155,- aan werkdrukmiddelen ontvangen per leerling. Schoolbesturen zijn verplicht om te verantwoorden hoe zij de werkdrukmiddelen besteden. De deadline voor de verantwoording in het schooljaar 2018-2019 is 1 juli 2019. Schoolbesturen kunnen in het stappenplan verantwoording besteding werkdrukmiddelen (op website Platform Werkdruk) nagaan hoe de verantwoording in zijn werk gaat.

Voor het schooljaar 2021/2022 kan het bedrag dat scholen ontvangen oplopen tot circa € 285,- per leerling. Hiervoor wordt eerst een tussenevaluatie uitgevoerd, waarbij ook gekeken wordt naar de hierboven genoemde verantwoording van de scholen. Het is dus belangrijk dat besturen zich tijdig verantwoorden over de inzet van de werkdrukmiddelen.

Nieuws
MEER NIEUWSBERICHTEN
19-02-2019 Sociale media en schoolmedewerkers: hoe ga je om met valkuilen? 18-02-2019 Evalueer de werkdrukaanpak met de nieuwe Evaluatiemeter
18-02-2019 Kamerbrief beleidsreactie op de Arbobalans 2018 12-02-2019 Arbobalans TNO: ‘Zorgelijke toename van burn-outklachten’
06-02-2019 Risico's van (te lang) werken achter een beeldscherm eenvoudig in kaart brengen 06-02-2019 Nieuwe brochure: hoe richt je een goede vertrouwensfunctie in binnen je organisatie?
22-01-2019 Schoolbesturen moeten voor 1 juli 2019 inzet werkdrukmiddelen verantwoorden 21-01-2019 ‘Toolbox samenwerken’ beschikbaar voor preventiemedewerkers
Vorige   Volgende
PO-RaadAlgemene Vereniging SchoolleidersAlgemene OnderwijsbondCNV OnderwijsCentrale van Middelbare en Hogere FunctionarissenVervangingsfonds