NIEUWS

Schoolbesturen moeten voor 1 juli 2019 inzet werkdrukmiddelen verantwoorden

Op 9 februari 2018 sloten het kabinet, de vakbonden en de PO-Raad het werkdrukakkoord. Elke school heeft een bedrag van € 155,- aan werkdrukmiddelen ontvangen per leerling. Schoolbesturen zijn verplicht om te verantwoorden hoe zij de werkdrukmiddelen besteden. De deadline voor de verantwoording in het schooljaar 2018-2019 is 1 juli 2019. Schoolbesturen kunnen in het stappenplan verantwoording besteding werkdrukmiddelen (op website Platform Werkdruk) nagaan hoe de verantwoording in zijn werk gaat.

Voor het schooljaar 2021/2022 kan het bedrag dat scholen ontvangen oplopen tot circa € 285,- per leerling. Hiervoor wordt eerst een tussenevaluatie uitgevoerd, waarbij ook gekeken wordt naar de hierboven genoemde verantwoording van de scholen. Het is dus belangrijk dat besturen zich tijdig verantwoorden over de inzet van de werkdrukmiddelen.

Nieuws
MEER NIEUWSBERICHTEN
16-04-2019 Onderzoek naar besteding werkdrukmiddelen in het primair onderwijs 10-04-2019 Stijging meldingen seksueel misbruik en discriminatie
10-04-2019 Inspectie van het Onderwijs publiceert ‘De Staat van het Onderwijs 2019’ 03-04-2019 Checklist omgaan met calamiteiten in het onderwijs
02-04-2019 Onderzoek wijst uit: extra budget vanuit Werkdrukakkoord leidt daadwerkelijk tot werkdrukverlichting 02-04-2019 Praktisch aan de slag met de extra werkdrukmiddelen
02-04-2019 Toezicht en handhaving op RI&E wordt aangescherpt 01-04-2019 Wat doet de Inspectie van het Onderwijs in 2019?
Vorige   Volgende
PO-RaadAlgemene Vereniging SchoolleidersAlgemene OnderwijsbondCNV OnderwijsCentrale van Middelbare en Hogere FunctionarissenVervangingsfonds