NIEUWS

Onderzoek naar Arbocatalogus PO verlengd
Het onderzoek naar Arbocatalogus PO is verlengd tot 15 december 2018! Dat betekent dat u wat langer de tijd heeft om deel te nemen aan het onderzoek.

Uw mening is zeer welkom! Ongeacht of u de website vaak gebruikt, af en toe of de website nog nooit eerder heeft bezocht. Met uw input kunnen wij de website verbeteren en gebruiksvriendelijker maken, waardoor informatie voor u beter en sneller vindbaar is en Arbocatalogus PO beter aansluit op de wensen en behoeften van het primair onderwijs. Ga naar www.arbocataloguspo.nl/onderzoek om deel te nemen aan het onderzoek.

Alvast hartelijk dank!

Nieuws
MEER NIEUWSBERICHTEN
16-04-2019 Onderzoek naar besteding werkdrukmiddelen in het primair onderwijs 10-04-2019 Stijging meldingen seksueel misbruik en discriminatie
10-04-2019 Inspectie van het Onderwijs publiceert ‘De Staat van het Onderwijs 2019’ 03-04-2019 Checklist omgaan met calamiteiten in het onderwijs
02-04-2019 Onderzoek wijst uit: extra budget vanuit Werkdrukakkoord leidt daadwerkelijk tot werkdrukverlichting 02-04-2019 Praktisch aan de slag met de extra werkdrukmiddelen
02-04-2019 Toezicht en handhaving op RI&E wordt aangescherpt 01-04-2019 Wat doet de Inspectie van het Onderwijs in 2019?
Vorige   Volgende
PO-RaadAlgemene Vereniging SchoolleidersAlgemene OnderwijsbondCNV OnderwijsCentrale van Middelbare en Hogere FunctionarissenVervangingsfonds