NIEUWS

Vierde landelijke onderwijsconferentie ‘Met Alle Respect!’ op 3 april 2019

Op woensdag 3 april 2019 organiseert Stichting School & Veiligheid de vierde editie van de landelijke onderwijsconferentie ‘Met Alle Respect!’. Een professionaliserings- én ontmoetingsdag voor o.a. leerkrachten, begeleiders en schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs. die zich willen inzetten voor een sociaal veilig klimaat op school.

Tijdens de conferentie staat dit keer het pedagogisch vakmanschap van de leerkracht centraal. In verschillende keynotes en workshops komen onderwerpen als burgerschap, seksuele identiteit, sexting, agressie en ouderbetrokkenheid aan bod.

Meer over ‘Met Alle Respect!’ op 3 april 2019


Stichting School & Veiligheid ondersteunt scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat, bijvoorbeeld via gedragsregels op school en het tegengaan van grensoverschrijdend en ongewenst gedrag. Pesten, agressie, geweld, discriminatie, racisme, (homo)seksuele intimidatie, radicalisering en extremisme zijn hiervan voorbeelden. Stichting School & Veiligheid richt zich op schoolleiders, leraren, vertrouwenspersonen en leerlingen (Pestweb) en wordt gesubsidieerd door het Ministerie van OCW.

Nieuws
MEER NIEUWSBERICHTEN
16-04-2019 Onderzoek naar besteding werkdrukmiddelen in het primair onderwijs 10-04-2019 Stijging meldingen seksueel misbruik en discriminatie
10-04-2019 Inspectie van het Onderwijs publiceert ‘De Staat van het Onderwijs 2019’ 03-04-2019 Checklist omgaan met calamiteiten in het onderwijs
02-04-2019 Onderzoek wijst uit: extra budget vanuit Werkdrukakkoord leidt daadwerkelijk tot werkdrukverlichting 02-04-2019 Praktisch aan de slag met de extra werkdrukmiddelen
02-04-2019 Toezicht en handhaving op RI&E wordt aangescherpt 01-04-2019 Wat doet de Inspectie van het Onderwijs in 2019?
Vorige   Volgende
PO-RaadAlgemene Vereniging SchoolleidersAlgemene OnderwijsbondCNV OnderwijsCentrale van Middelbare en Hogere FunctionarissenVervangingsfonds