NIEUWS

Vierde landelijke onderwijsconferentie ‘Met Alle Respect!’ op 3 april 2019

Op woensdag 3 april 2019 organiseert Stichting School & Veiligheid de vierde editie van de landelijke onderwijsconferentie ‘Met Alle Respect!’. Een professionaliserings- én ontmoetingsdag voor o.a. leerkrachten, begeleiders en schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs. die zich willen inzetten voor een sociaal veilig klimaat op school.

Tijdens de conferentie staat dit keer het pedagogisch vakmanschap van de leerkracht centraal. In verschillende keynotes en workshops komen onderwerpen als burgerschap, seksuele identiteit, sexting, agressie en ouderbetrokkenheid aan bod.

Meer over ‘Met Alle Respect!’ op 3 april 2019


Stichting School & Veiligheid ondersteunt scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat, bijvoorbeeld via gedragsregels op school en het tegengaan van grensoverschrijdend en ongewenst gedrag. Pesten, agressie, geweld, discriminatie, racisme, (homo)seksuele intimidatie, radicalisering en extremisme zijn hiervan voorbeelden. Stichting School & Veiligheid richt zich op schoolleiders, leraren, vertrouwenspersonen en leerlingen (Pestweb) en wordt gesubsidieerd door het Ministerie van OCW.

Nieuws
MEER NIEUWSBERICHTEN
19-02-2019 Sociale media en schoolmedewerkers: hoe ga je om met valkuilen? 18-02-2019 Evalueer de werkdrukaanpak met de nieuwe Evaluatiemeter
18-02-2019 Kamerbrief beleidsreactie op de Arbobalans 2018 12-02-2019 Arbobalans TNO: ‘Zorgelijke toename van burn-outklachten’
06-02-2019 Risico's van (te lang) werken achter een beeldscherm eenvoudig in kaart brengen 06-02-2019 Nieuwe brochure: hoe richt je een goede vertrouwensfunctie in binnen je organisatie?
22-01-2019 Schoolbesturen moeten voor 1 juli 2019 inzet werkdrukmiddelen verantwoorden 21-01-2019 ‘Toolbox samenwerken’ beschikbaar voor preventiemedewerkers
Vorige   Volgende
PO-RaadAlgemene Vereniging SchoolleidersAlgemene OnderwijsbondCNV OnderwijsCentrale van Middelbare en Hogere FunctionarissenVervangingsfonds