NIEUWS

Vierde landelijke onderwijsconferentie ‘Met Alle Respect!’ op 3 april 2019

Op woensdag 3 april 2019 organiseert Stichting School & Veiligheid de vierde editie van de landelijke onderwijsconferentie ‘Met Alle Respect!’. Een professionaliserings- én ontmoetingsdag voor o.a. leerkrachten, begeleiders en schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs. die zich willen inzetten voor een sociaal veilig klimaat op school.

Tijdens de conferentie staat dit keer het pedagogisch vakmanschap van de leerkracht centraal. In verschillende keynotes en workshops komen onderwerpen als burgerschap, seksuele identiteit, sexting, agressie en ouderbetrokkenheid aan bod.

Meer over ‘Met Alle Respect!’ op 3 april 2019


Stichting School & Veiligheid ondersteunt scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat, bijvoorbeeld via gedragsregels op school en het tegengaan van grensoverschrijdend en ongewenst gedrag. Pesten, agressie, geweld, discriminatie, racisme, (homo)seksuele intimidatie, radicalisering en extremisme zijn hiervan voorbeelden. Stichting School & Veiligheid richt zich op schoolleiders, leraren, vertrouwenspersonen en leerlingen (Pestweb) en wordt gesubsidieerd door het Ministerie van OCW.

Nieuws
MEER NIEUWSBERICHTEN
13-12-2018 Subsidieregeling Regionale aanpak lerarentekort 13-12-2018 Tips voor (startende) leerkrachten om ‘beter met je tijd om te gaan’
12-12-2018 Grip op een positief werkklimaat: 5 tips en gratis boek 11-12-2018 Nieuw Certificatieschema Arbodiensten per 1 januari 2019
10-12-2018 Beroepsziekten in Cijfers: psychische aandoeningen worden het meest gemeld 10-12-2018 Werkdruk verminderen door anders georganiseerd onderwijs
29-11-2018 Onderzoek naar Arbocatalogus PO verlengd 22-11-2018 Tips om de kans op griep te verkleinen en ziekteverzuim te voorkomen
Vorige   Volgende
PO-RaadAlgemene Vereniging SchoolleidersAlgemene OnderwijsbondCNV OnderwijsCentrale van Middelbare en Hogere FunctionarissenVervangingsfonds