NIEUWS

Nieuwe, praktische website over aanpak werkdruk in het primair onderwijs

In februari 2018 is voor het primair onderwijs het werkdrukakkoord gesloten tussen de bonden, PO Raad en OCW. Als verdere invulling van de afspraken en ter ondersteuning van de verdere uitwerking van het akkoord heeft het Arbeidsmarktplatform PO, op verzoek van de bonden en PO Raad, een nieuwe website ontwikkeld: www.platformwerkdrukpo.nl.

 

De website www.platformwerkdrukpo.nlbiedt u actuele informatie uit de sector, een mogelijke aanpak van werkdruk, onderzoeken, veel praktijkvoorbeelden en een Q&A. Daarnaast kunt u ook zelf vragen stellen aan het platform.

 

Meer over de aanpak van werkdruk leest op Arbocatalogus PO.

Nieuws
MEER NIEUWSBERICHTEN
16-04-2019 Onderzoek naar besteding werkdrukmiddelen in het primair onderwijs 10-04-2019 Stijging meldingen seksueel misbruik en discriminatie
10-04-2019 Inspectie van het Onderwijs publiceert ‘De Staat van het Onderwijs 2019’ 03-04-2019 Checklist omgaan met calamiteiten in het onderwijs
02-04-2019 Onderzoek wijst uit: extra budget vanuit Werkdrukakkoord leidt daadwerkelijk tot werkdrukverlichting 02-04-2019 Praktisch aan de slag met de extra werkdrukmiddelen
02-04-2019 Toezicht en handhaving op RI&E wordt aangescherpt 01-04-2019 Wat doet de Inspectie van het Onderwijs in 2019?
Vorige   Volgende
PO-RaadAlgemene Vereniging SchoolleidersAlgemene OnderwijsbondCNV OnderwijsCentrale van Middelbare en Hogere FunctionarissenVervangingsfonds