NIEUWS

Nieuw filmpje met tips voor preventiemedewerkers

Als preventiemedewerker advies uitbrengen aan het management is niet altijd gemakkelijk. TNO maakte hier twee filmpjes over. Het eerste filmpje staat nu online op de website van InPreventie.

Het filmpje gaat in op het opstellen van een advies. Want of je nu schriftelijk of mondeling een advies uitbrengt, een goede voorbereiding is belangrijk om overtuigend over te komen. In het filmpje worden tips gegeven over waar je vooraf al over na kunt denken om tot een goed advies te komen en daarna ook in een gesprek beslagen ten ijs te komen.
Het in gesprek gaan met het management komt in het tweede filmpje aan bod. Dit wordt binnenkort gepubliceerd.

Bekijk ook de eerder verschenen tips voor preventiemedewerkers van InPreventie op YouTube:
Zo zet je Preventie op de kaart
Adviseren zonder vingerwijzen
Samenwerking preventiemedewerker -bedrijfsarts

Adviseren aan management: in gesprek gaan
Adviseren aan management: een advies opstellen

Nieuws
MEER NIEUWSBERICHTEN
16-04-2019 Onderzoek naar besteding werkdrukmiddelen in het primair onderwijs 10-04-2019 Stijging meldingen seksueel misbruik en discriminatie
10-04-2019 Inspectie van het Onderwijs publiceert ‘De Staat van het Onderwijs 2019’ 03-04-2019 Checklist omgaan met calamiteiten in het onderwijs
02-04-2019 Onderzoek wijst uit: extra budget vanuit Werkdrukakkoord leidt daadwerkelijk tot werkdrukverlichting 02-04-2019 Praktisch aan de slag met de extra werkdrukmiddelen
02-04-2019 Toezicht en handhaving op RI&E wordt aangescherpt 01-04-2019 Wat doet de Inspectie van het Onderwijs in 2019?
Vorige   Volgende
PO-RaadAlgemene Vereniging SchoolleidersAlgemene OnderwijsbondCNV OnderwijsCentrale van Middelbare en Hogere FunctionarissenVervangingsfonds