NIEUWS

Onderzoek naar besteding werkdrukmiddelen in het primair onderwijs
In het werkdrukakkoord is afgesproken dat vanaf het huidige schooljaar alle scholen in het primair onderwijs extra geld krijgen om de werkdruk aan te pakken. Schoolteams bepalen daarbij zelf waaraan zij dit geld besteden. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van gymleerkrachten, onderwijsassistenten, ICT-ers en eventmanagers.

Om te weten te komen hoe scholen het extra geld hebben benut, hoe zij de werkdrukverlagende maatregelen hebben gekozen en wat het effect is van deze maatregelen, gaat onderzoeks- en adviesbureau Oberon hier onderzoek naar doen. Dit gebeurt in opdracht van het ministerie van OCW. De onderzoekers bezoeken 30 scholen om hierover in gesprek te gaan. Daarnaast wordt in mei 2019 en mei 2020 bij 650 scholen een enquête uitgezet.  
Voor het slagen van het onderzoek is het van belang dat de scholen die gevraagd worden mee te werken, dat ook doen. 

Meer informatie over het onderzoek vindt u op de website van Oberon.
Nieuws
MEER NIEUWSBERICHTEN
16-04-2019 Onderzoek naar besteding werkdrukmiddelen in het primair onderwijs 10-04-2019 Stijging meldingen seksueel misbruik en discriminatie
10-04-2019 Inspectie van het Onderwijs publiceert ‘De Staat van het Onderwijs 2019’ 03-04-2019 Checklist omgaan met calamiteiten in het onderwijs
02-04-2019 Onderzoek wijst uit: extra budget vanuit Werkdrukakkoord leidt daadwerkelijk tot werkdrukverlichting 02-04-2019 Praktisch aan de slag met de extra werkdrukmiddelen
02-04-2019 Toezicht en handhaving op RI&E wordt aangescherpt 01-04-2019 Wat doet de Inspectie van het Onderwijs in 2019?
Vorige   Volgende
PO-RaadAlgemene Vereniging SchoolleidersAlgemene OnderwijsbondCNV OnderwijsCentrale van Middelbare en Hogere FunctionarissenVervangingsfonds