Zoek DIRECT in onze
Arbocatalogus
 
Arbomeester
De Arbocatalogus PO sluit geheel aan op de Arbomeester: het erkend instrument voor het uitvoeren van een risico- en inventarisatie analyse (RI&E).
Waarom?
De Arbocatalogus PO draagt bij aan een gezond werkklimaat voor alle medewerkers op school. Het is een praktisch en toegankelijk hulpmiddel met:
  • Wetgeving
  • Oplossingen
  • Praktijkvoorbeelden.
Hoe?
Werknemers- en werkgeversorganisaties in het Primair Onderwijs hebben praktische beschrijvingen en oplossingen ontwikkeld om te voldoen aan de eisen van de Arbowet.
Voor wie?
De Arbocatalogus PO is bestemd voor alle medewerkers in het primair onderwijs. Specifiek voor: schoolbesturen, directeuren, HRM-medewerkers,(G)MR-leden en medewerkers met arbo-taken.
 

De Arbocatalogus PO is een initiatief van de werkgevers- en werknemersorganisaties in het Primair Onderwijs:
PO-RaadAlgemene Vereniging SchoolleidersAlgemene OnderwijsbondCNV OnderwijsCentrale van Middelbare en Hogere FunctionarissenVervangingsfonds