Onderzoek Arbocatalogus PO

 

 

Helpt u ons Arbocatalogus PO te verbeteren?

Op dit moment doen wij onderzoek naar Arbocatalogus PO. Uw mening is daarbij zeer welkom! Ongeacht of u Arbocatalogus PO vaak gebruikt, af en toe of de site nog nooit eerder heeft bezocht.
Via een online vragenlijst wordt o.a. gekeken naar de bekendheid van Arbocatalogus PO binnen het primair onderwijs, het gebruiksgemak, de inhoud van de website en de praktische toepasbaarheid daarvan op scholen. Zo kunnen wij Arbocatalogus PO (nog) beter laten aansluiten op uw wensen en behoeften.


Start de vragenlijst 

Het onderzoek loopt de gehele maand november.
De resultaten van het onderzoek zullen met u gedeeld worden begin 2019.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze helpdesk via info@arbocataloguspo.nl of 045 - 579 81 81.
    

 

 
PO-RaadAlgemene Vereniging SchoolleidersAlgemene OnderwijsbondCNV OnderwijsCentrale van Middelbare en Hogere FunctionarissenVervangingsfonds